Indhold

24.11.17 09:39

KL's Klyngekursus: Klynger som erhvervspolitisk redskab

KL afholdte den 31. oktober og 1. november klyngekurser i Kolding og Herlev, hvor der blev delt viden om, hvordan man som kommune kan anvende det eksisterende klyngelandskab som erhvervspolitisk redskab.

State of art-viden om klyngerne
Dagen blev indledt med Britt Sandvad fra Cluster Excellence Denmark, den nationale supportfunktion for innovative netværk og klynger i Danmark, som givet hendes arbejde, kunne give os et overblik over det nationale klyngelandskab, klyngeforum, klyngestrategi 2.0. Dertil fortalte hun om klyngesekretariaternes organisering og medlemsaktiviteter.

Fra institut på Entreprenørskab og Relationsledelse på SDU gav Mads Bruun Ingstrup gode eksempler på, hvordan man kan måle og veje klyngeinitiativer, og hvordan man bedst kan understøtte klyngerne alt efter, hvor de er i deres livscyklus.

Praksisnære eksempler
Oplæg fra tre forskellige klyngekonstellationer gav et indblik i, hvordan kommunernes rolle kan variere i de forskellige typer af klynger. Vi havde besøg af innovationsnetværket InnoBYG, klyngerne Offshorenergy.dk og Interactive Denmark og endelig et lokalt virksomhedsnetværk Kalundborg Symbiose.

Nyt kursus
Til foråret 2018 forventes et nyt kursus med samme indholdsmæssige setup blive afholdt. Hold derfor øje med KL.dk.

Annonce

Annonce

Annonce