Indhold

28.06.17 09:07

Forenklingsudvalg for erhvervsfremme bør have store ambitioner

Forenklingsudvalg for erhvervsfremme bør have store ambitioner

Martin Damm ser frem til resultaterne fra det nye forenklingsudvalg på erhvervsfremmeområdet, som er nedsat i dag. Foto: Colourbox.dk

Regeringen har i dag nedsat et forenklingsudvalg for erhvervsfremmeindsatsen, som i starten af næste år skal komme med deres anbefalinger til et nyt erhvervsfremmesystem. KL ser frem til samarbejdet med udvalget og muligheden for at fortælle mere om kommunernes erhvervsfremme, som er baseret på viden om og kontakt med de små og mellemstore virksomheder.

Regeringen vil forenkle erhvervsfremmesystemet, og efter at have gennemført et eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen har regeringen i dag nedsat et forenklingsudvalg. Udvalget skal udarbejde en model for en enklere og mere effektiv erhvervsfremmeindsats.

"KL hilser forenklingsudvalget velkommen, og vi ser frem til et positivt samarbejde, som forhåbentlig vil munde ud i et ambitiøst udspil. Kommunerne ønsker en forenkling af erhvervsfremmeindsatsen og foreslår derfor et mere effektivt, enklere og bedre sammenhængende system til gavn for virksomhederne," siger KL-formand Martin Damm.  

Kommunerne skaber vækst i virksomheder

"Det har stor værdi for de små og mellemstore virksomheder (SMV'er), at de kan gøre brug af såvel den basale som den specialiserede erhvervsfremme. I kraft af den kommunale myndighedsopgave i erhvervsfremmesystemet har kommunerne indgående viden om og kontakt med SMV'erne, og derfor kan kommunerne levere erhvervsfremme,  som er lokalt baseret med udgangspunkt i virksomhedernes efterspørgsel. Kommunerne er omdrejningspunktet for erhvervsfremmeindsatsen, og det skal en forenkling understøtte," siger Martin Damm og uddyber:

"KL er positiv over for, at forenklingen af erhvervsfremmeindsatsen kommer til at frigive nogle midler, men man skal hele tiden have virksomhedernes behov for øje. Derfor er det afgørende, at de sparede midler bliver anvendt på de områder, hvor virksomhederne mener, at der er mest brug for det. Det kunne være områder som infrastruktur og tiltrækning af arbejdskraft," siger Martin Damm.

Annonce

Annonce

Annonce