Indhold

18.09.17 07:00

Ensartet måling af tilfredshed med den kommunale service

KL har udviklet og pilottestet en ensartet måling, der skal dokumentere brugernes tilfredshed med den kommunale sagsbehandling på bygge- og miljøsager

Udviklingen af en tilfredshedsmåling er en del af en strategisk indsats for både at sikre den enkelte kommune relevant og løbende ledelsesinformation om brugerne og er også med til at give et samlet billede af tilfredsheden med den kommunale service på tværs af landet.

Hvad består målingen i?

Selve redskabet til tilfredshedsmålingen består af et fælles standardiseret spørgeskema og et modul for brugerundersøgelser i Byg og Miljø-systemet.

Konkret udsender Byg og Miljø automatisk et spørgeskema om tilfredsheden med service, faglighed og dialog og vejledning, når kommunen har truffet afgørelse i en sag. Spørgeskemaet udgør en række faste spørgsmål og et åbent kommentarfelt. Det er muligt at tilføje ekstra spørgsmål mod betaling.

Nu lanceres målingen som et tilbud til alle kommuner. I denne service får kommunerne bl.a. adgang til en webbaseret løsning, hvor man løbende kan følge egne resultater. Ved årets får kommunerne tilsendt en kommenteret årsrapport på tilfredshedsmålingen, hvor også udviklingen over tid og benchmark i forhold til øvrige deltagende kommuners samlede resultater fremgår.

Tilmelding og pris

Tilfredshedsmålingen vil blive iværksat som en abonnementsordning, hvor der betales for ét år ad gangen. Pris for deltagelse i tilfredshedsmålingen er 10.000 kr. ekskl. moms pr. kommune pr. år.

Det er muligt at tilmelde sig tilfredshedsmålingen på http://tilmeld.kl.dk/tilfredshedsmaaling. Dataindsamlingen starter så snart KL og den enkelte kommune har indgået aftale og målingen er tilføjet i Byg og Miljø-systemet. Ved tilmelding i 2017 betales alene for 2018 og frem.

Ønsker I at blive kontaktet for at få yderligere information om tilfredshedsmålingen, kan I skrive til tilfredshedsmaaling@kl.dk. I mailen bedes I angive baggrunden for jeres henvendelse samt kontaktoplysninger.

Annonce

Annonce

Annonce