Indhold

07.09.17 15:37

Effektmåling af lokal erhvervsfremme

For at optimere den øgede erhvervsindsats ude i kommunerne, lancerer KL en national model til effektmåling af lokal erhvervsfremme. Denne vil give kommunerne relevant ledelsesinformation om effekten af investeringerne i erhvervsfremme.

Alle landets kommuner arbejder strategisk for at sikre erhvervslivet de bedst mulige rammer. Det afspejler sig også i udviklingen i kommunernes udgifter til erhvervsfremme, som over en årrække har været stigende.

Beskrivelse
Effektmålingen er bygget op som en byggeklodsmodel, hvor den lokale erhvervsfremmeindsats inddeles i tre overordnede kategorier. For hver kategori er de typiske aktiviteter beskrevet, og der er forslag til relevante succeskriterier og forslag til målemetode.

Gennem til- og fravalg vil kommunerne kunne designe målingen, så den inden for den nationale ramme passer til deres specifikke erhvervsfremmeindsats.

For en stor del af aktiviteterne er der lagt op til at måle på relevante succeskriterier ved hjælp af spørgeskemaer. Derudover lægges der op til at måle på den økonomiske effekt blandt brugerne der, hvor det er relevant.

Den foreslåede model giver kommunerne adgang til egne data om effekterne af den lokale erhvervsfremme i en letlæselige afrapportering med tal og figurer. Det er både data om aktiviteter, samt kvalitativ og kvantitativ effektvurdering.

Tidsplan
Effektmålingen igangsættes umiddelbart efter, at der er indgået en aftale mellem KL og den enkelte kommune. Frist for tilmelding er 29. september 2017.

Dataindsamling forløber i september/oktober, alt efter hvor hurtigt oplysningerne om deltagerne kan fremskaffes. Derefter sammenfattes resultaterne i en afrapportering, som forventes at ligge klar i november/december 2017.

Pris
Pris for deltagelse i effektmålingen er 30.000 kr. ekskl. moms. pr. kommune.

Tilmelding
I kan tilmelde jeres kommune til tilfredshedsmålingen her.

Eventuelle spørgsmål til effektmåling og tilmelding kan rettes til Thomas Trøster på thtr@kl.dk / 2365 4184 eller Lasse Jacobsen på laja@kl.dk / 3370 3140.

Yderligere materiale

Annonce

Annonce

Annonce