Indhold

06.12.16 15:15

PISA-undersøgelse viser fremgang

PISA-undersøgelse viser fremgang

Danmark klarer sig i både læsning, matematik og naturfag bedre end i PISA-undersøgelsen fra 2012. Foto: KL

KL-udvalgsformand Anna Mee Allerslev glæder sig over fremgang i de danske skoleelevers resultater i den nye PISA-undersøgelse og roser skoleledere, lærere og pædagoger for indsatsen.

”Det er positivt, at de danske elever på alle områder klarer sig bedre i den nye PISA-undersøgelse, end de gjorde tre år tidligere i den forrige undersøgelse. Der er altid meget debat om PISA-undersøgelsen, men det er jo altid godt, når vi klarer os bedre. I sidste ende er det ledernes, lærernes og pædagogernes arbejde, der gør hele forskellen."

Se også

Sådan siger Anna Mee Allerslev, formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg, som reaktion på PISA-undersøgelsen, der er blevet offentliggjort i dag. Undersøgelsen gennemføres hvert tredje år af OECD og undersøger 15-16-åriges faglige kompetencer i læsning, matematik og naturfag. Den seneste undersøgelse er gennemført i 72 lande i foråret 2015, og Danmark klarer sig i både læsning, matematik og naturfag bedre end i 2012-undersøgelsen. Færre lande end tidligere klarer sig nu bedre end Danmark, og på alle tre fokuspunkter ligger vi over OECD-gennemsnittet, hvilket er første gang siden 2000, hvor Danmark første gang indgik i PISA-undersøgelsen.

Anna Mee Allerslev hæfter sig ved, at undersøgelsen er gennemført i det første skoleår, efter skolereformen trådte i kraft. Dermed kan PISA-undersøgelsen – sammen med en række andre undersøgelser – være et fagligt pejlepunkt i arbejdet med at udvikle skolen:

”Alle de undersøgelser, der laves lige nu, viser, at det går i den rigtige retning. Vi skal derfor i de kommende år rette op på de udfordringer og problemer, der stadig er nogle steder, og bygge videre på den positive udvikling, der heldigvis også er mange steder. I kommunerne har vi meget fokus på elevernes læring og trivsel, og vi er optimistiske i forhold til, at vi kan løfte eleverne yderligere."

Flere skal tænde på naturfag

PISA-undersøgelsen måler altid elevernes kompetencer i læsning, matematik og naturfag, men i år er der særlig fokus på naturfag, hvor Danmark traditionelt har ligget dårligere end i læsning og matematik. Anna Mee Allerslev glæder sig derfor over, at det også går fremad i naturfag for de danske elever, og vi nu ligger over OECD-gennemsnittet.

”Der er brug for kandidater på det naturfaglige område, og derfor skal vi blive endnu bedre til at åbne elevernes øjne for det interessante i naturfag. Jeg hæfter mig ved, at især pigerne har fået større glæde ved faget. Men PISA-undersøgelsen viser desværre, at der stadig er relativt få danske elever, som forestiller sig et job med relation til naturfag,” siger Anna Mee Allerslev.

Som noget nyt i denne PISA-undersøgelse har man også undersøgt elevernes evne til at løse problemer i samarbejde med andre. Disse resultater ventes dog først klar i efteråret 2017.

Annonce

Annonce