Indhold

Servicedeklarationer for Afd. for Jura og Lønpolitik

Afdelingen for Jura og Lønpolitik (L-afdelingen) har udarbejdet servicedeklarationer for afdelingens vigtigste opgaver og ydelser.

Servicedeklarationerne har til formål at synliggøre afdelingens ydelser og aktiviteter, medvirke til forventningsafstemning i forhold til afdelingens brugere og målgrupper, og medvirke til at koordinere afdelingens ydelsespolitik i forhold til pris, kvalitet mv. Da det er en nydannelse, vil vi løbende evaluere og eventuelt justere deklarationerne. Vi håber, at initiativet kan være nyttigt i den daglige kontakt med L-afdelingen.

Du kan læse nærmere om afdelingens ydelser i den samlede servicedeklaration til højre eller klikke dig ind på de enkelte kapitler nedenfor.