Indhold

Konferencer og messer

KL's Erhvervstræf 2018 - sæt X i kalenderen!

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til KL's Erhvervstræf, som afholdes den 16. maj 2018.

Siden vil løbende blive opdateret med oplysninger om Erhvervstræf 2018.

Målgruppe

Arrangementet henvender sig til administrative beslutningstagere, som interesserer sig for erhvervsudvikling og erhvervspolitiske problemstillinger i kommunerne, herunder:

●      Direktører (kommunal eller erhverv, udvikling, etc.)

●      Direktører og chefer i business regioner og erhvervsråd

●      Erhvervschefer og erhvervskonsulenter

Idet formålet er at arbejde med løsninger på vækstproblematikken på tværs af forvaltningsområder, er målgruppen også i høj grad kommunale repræsentanter fra andre dele af forvaltningen, fx fra job & beskæftigelse, teknik & miljø, uddannelse, kultur, etc. Desuden henvender arrangementet sig til regioner, ministerier og styrelser, erhvervslivet, erhvervsorganisationer og øvrige personer med vækst- og erhvervsinteresser.

Hvornår

16.05.18

Sted

Følger.

Pris

Endnu ikke fastlagt.

Tilmeldingsfrist

04.05.18

Betalingsform

EAN eller mailfaktura.

Antal deltagere

250. Tilmelding efter først-til-mølle-princippet.

Yderligere information

Praktiske og indholdsmæssige spørgsmål kan rettes til specialkonsulent Mette Skovbjerg, mesk@kl.dk, 3370 3253  / konsulent Pernille Stentebjerg, pesb@kl.dk, 3370 3746.

Find arrangement efter dato