Indhold

Konferencer og messer

KL's Handicap og Psykiatrikonference d. 28. november 2017 - sæt kryds i kalenderen!

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til KL's Handicap- og Psykiatrikonference, som afholdes d. 28. november 2017 på Hotel Comwell Kolding under overskriften 'Rehabilitering – et fælles udgangspunkt'.

Handicap- og Psykiatrikonference 2017
KL lancerede i maj 2017 det socialpolitiske udspil "Fælles om Fremtidens Socialpolitik". I udspillet slår vi fast, at rehabilitering skal være det fælles udgangspunkt i kommunernes arbejde på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet. Dette stiller nye krav til kommunerne og til måden at samarbejde både med borgeren og mellem sektorer

Tema for konferencen
På KL's Handicap- og Psykiatrikonference 2017 får du nye perspektiver på og inspiration til, hvordan din kommune kan arbejde rehabiliterende i samarbejde med borgeren. Der vil bl.a. være oplæg, der fokuserer på følgende spørgsmål:

  • Hvordan sikrer vi, at borgeren reelt er inddraget og del af sin egen rehabiliteringsproces?

  • Hvordan skabes et frugtbart samarbejde mellem borger, kommune og virksomheder, så flere borgere støttes i at opnå tilknytning til det ordinære arbejdsmarked?

  • Hvordan sætter vi tidligere ind, og forebygger tab af funktionsevne for borgere med handicap eller psykiske lidelser?

  • Hvad betyder de nye tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed for det sundhedsfaglige arbejde på botilbud?

  • Hvordan skabes god faglig ledelse og refleksion, der understøtter arbejdet frem mod en mere rehabiliterende tilgang?

Vi forventer at offentliggøre programmet og åbne op for tilmelding til konferencen primo september 2017.

Når tilmeldingen åbner
Siden er endnu ikke oprettet, men når vi åbner for tilmelding primo september vil linket være:
http://tilmeld.kl.dk/hpkonference2017

Konferencen har de sidste år opnået stor tilslutning, så vi anbefaler alle, der vil sikre sig en plads at sætte et stort kryds i kalenderen og tilmelde sig i god tid, når vi åbner for tilmelding.

Målgruppe

Konferencen henvender sig til ledere og medarbejdere på handicap- og socialpsykiatriområdet, herunder:

  • Kommunale ledere og medarbejdere i både myndighed og drift

  • Politikere og medlemmer af de kommunale handicapråd

  • Bruger- og pårørendeorganisationer

  • Øvrige aktører på området

Hvornår

28.11.17

Sted

Hotel Comwell Kolding
Skovbrynet 1
6000  Kolding

Pris

Kr. 1.995,- ex. moms

Tilmeldingsfrist

24.11.17

Betalingsform

Faktura fremsendes efter afholdelsen

Yderligere information

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at tage kontakt til:

Fagligt: Anna Gillett, konsulent, angi@kl.dk - 3370 3242
Praktisk: Laila Jensen, sekretær, lcj@kl.dk - 3370 3292
Stande: Sofie Helving, sohe@kl.dk - 3370 - 3278

Find arrangement efter dato