Indhold

Temadage

Temadag om det mangfoldige samarbejde mellem folkeskole og folkebibliotek

Med digitaliseringen, skolereformen og det nye bibliotekssystem opstår der i disse år behov for nye samarbejder og videreudvikling af eksisterende samarbejder mellem folkeskole og folkebibliotek.

Samarbejderne drives frem med fokus på fælles børn og målsætninger om professionalisering, aflastning, effektivisering samt mere læring og mere bibliotek for pengene. Samtidigt har de to områder fortsat deres respektive fokus og faglighed. Skoleverdenen med fokus på læring og målorientering. Biblioteksverdenen med fokus på informationssøgning og kildekritik. De kan noget sammen i samarbejdet.

Temadagen vil sætte fokus på fire samarbejdstemaer, nemlig digitale materialer, åben skole, bibliotekssystem samt drift af pædagogisk læringscenter.
Temadagens fokus er variationer i samarbejder.

Temadagen vil have en klar ledelsesvinkel, og den vil sætte fokus på biblioteks- og skoleledelsens rolle i samarbejdet. Derfor opfordres kommunerne også til at deltage med repræsentation fra begge parter.

For yderligere informationer og tilmelding klik her

Målgruppe

Skolechefer, skoleledere, bibliotekschefer, konsulenter og andre med interesse for samarbejdet mellem folkeskole og folkebiblioteket.

Hvornår

21. - 29.09.17

Sted

Temadagen i Skanderborg, d. 21/9-2017 fra 9.30-16.00 afholdes i:
Kulturhuset
Parkvej 10
8660 Skanderborg

Temadagen i Roskilde, d. 27/9-2017 fra 9.30-16.00 afholdes i:
Roskilde Bibliotek
Dronning Margrethes Vej 14
4000 Roskilde

Pris

1.550 ekskl. moms

Tilmeldingsfrist

15.09.17

Betalingsform

Via COK

Yderligere information

For yderligere informationer og tilmelding klik her

Er du forhindret i at komme

Kontakt da COK