Indhold

Konferencer og messer

Døgnseminar: Konsulent i en politisk styret organisation

KLK og FFUK inviterer hermed igen til døgnseminar om muligheder og udfordringer ved at være konsulent i en politisk styret organisation. Denne gang med særlig fokus på konsulentens handlerum.

Selvom de fleste konsulenter ikke har formel ledelseskompetence, så ligger der i konsulentrollen et stort handlerum med betydelig indflydelse på både processer og beslutningsgrundlag. Nogle gange er handlerummet helt tydeligt, og andre gange er det temmelig diffust, fordi det defineres af både den konkrete kontekst, den aktuelle politiske situation og af helt overordnede rammer og strukturer.

Vi vil på dette seminar forsøge at tydeliggøre og ikke mindst få diskuteret konsulenternes handlerum ved både at stille skarpt på nogle af de overordnede strukturer og antagelser, der definerer banen, og på nogle af de opgaver, hvor handlerummet udmøntes. Konkret vil vi sætte spot på følgende temaer:

  • Magt og etik
  • Det kommunale selvstyre– før, nu og i fremtiden
  • Procesledelse af politisk samskabelse
  • Valg – og hvad så?
  • Det gode dagsordenspunkt 

Formen på seminaret bliver en blanding af oplæg, diskussioner og erfaringsudveksling, og vi regner med, at du møder op og bidrager aktivt med spørgsmål, eksempler fra din hverdag og ved at turde tænke højt uden nødvendigvis at have tænkt hver en tanke til ende.

Med andre ord har vi en ambition om, at vi under dette seminar får skabt et unikt rum, hvor vi sætter os selv og hinanden lidt mere på spil end på mere traditionelle konferencer.

Vi glæder os til at se dig til et inspirerende seminar.

Målgruppe

Kommunale udviklings-, special- og chefkonsulenter, AC-medarbejdere, projektledere og kommunikationskonsulenter.

Hvornår

13. - 14.03.17

Sted

Comwell Korsør, Ørnumvej 6,4220 Korsør.

Pris

3.475 kr. ekskl. moms for medlemmer af FFUK. 3.975 kr. ekskl. moms for ikke-medlemmer af FFUK. (Tilmelding er bindende)

Tilmeldingsfrist

03.02.17

Betalingsform

Elektronisk faktura

Yderligere information

PROGRAM DAG 1/ Mandag d. 13. marts 2017

10.00–10.30 Velkomst, præsentationsrunde og dagens programV. KLK og FFUK

10.30–12.30 Om magt og etikv/ forsker Leon Lerborg, CBS

12.30–13.30 Frokost

13.30–15.00 Det kommunale selvstyre – før, nu og i fremtiden? v/ borgmester Benedikte Kiær, Helsingør Kommune og tidligere cheføkonom i KL Jan Olsen

15.00–16.00 Kaffepause med indbygget walk’n’ talk

16.00–18.00 Procesledelse af politisk samskabelse v/ chefkonsulent Lene Thomsen, Skanderborg Kommune og leder af ungekultur, Kultur, Unge og Fritid Annemette Krabbe, Gentofte Kommune.

18.00–19.00 Egen tid og check-in på værelserne

19.00–Middag og hyggeligt samvær

 

PROGRAM DAG 2/ Tirsdag d. 14. marts 2017

07.00- Løbe- og gåtur for de morgenfriske

08.30–10.30 Valg – og hvad så v/ borgmester Michael Ziegler, Høje Taastrup Kommune og kommunaldirektør Lars Holte, Høje-Taastrup Kommune

10.30–10.45 Pause

10.45-12.15 Det gode dagsordenspunkt v/ souschef Steen Ballegaard, KL’s Kontor for Jura og EU

12.15–12.30 Vi runder af

12.30–13.30 Frokost og tak for denne gang

Er du forhindret i at komme

Såfremt du er forhindret i at deltage, er du velkommen til at give din plads videre til en kollega. Så skal du blot sende en mail til Lone Sørensen, loe@kl.dk.