Indhold

Nationalt netværksmøde om velfærdsteknologi

Den 31. januar 2017 afholdes der nationalt netværksmøde på det velfærdsteknologiske område fra 09:30 til 15:30 i Comwell Middelfart. Der bliver rig mulighed for at videndele og blive klogere med dine kollegaer fra hele landet.

OBS! Der er nu lukket for tilmeldinger til arrangementet. Hvis du vil skrives på ventelisten, bedes du kontakte Andy Kristensen på akn@kl.dk


Foreløbigt program:

9.30 – 10: Morgenmad/kaffe

10 – 10.15: Velkomst og intro

10.15 – 10.50: Astrid Jespersen, (lektor i etnologi, Center for Sund Aldring, KU)
Hvorfor egentlig velfærdsteknologi? Hvor kommer det fra og hvad kommer det med? Det er spørgsmål, som Astrid kaster lys over – når velfærdsteknologi udsættes for begrebshistorie og kulturanalyse.

11 – 11.30: Kaare Pedersen, (Konsulent Peak Consulting)
På baggrund af sin omfattende erfaring med kommunale strategier på teknologi- og digitaliseringsområdet sætter Kaare fokus på gevinstrealisering og forskellige måder at forstå og arbejde med gevinster på.  

11.30 – 12: Sidsel Lond Grosen og Annette Kamp (lektorer, Institut for mennesker og teknologi, RUC)
Med afsæt i forskningsprojektet ’Velfærdsteknologier i pleje og omsorgsarbejdet’ præsenterer Sidsel og Annette et perspektiv på sammenhænge mellem teknologi og arbejdsliv – og hvordan teknologien er integreret i forandringer af såvel forståelsen af arbejdet, som dets organisation.

12 – 13 Frokost

13 – 15.15: Temadrøftelser i to runder á 50 min. på baggrund af ultrakorte oplæg

Spor 1: Fælles digital VTV og evaluering (aflyst grundet afbud)

Odense Kommunes chef for center for velfærdsteknologi, Morten Hoff, introducerer og gennemgår den nye fælleskommunale mulighed for at øge videndeling og opbygge ensartethed i vurdering og evaluering af velfærdsteknologi med den digitale VTV.

Spor 2: Digitalt understøttet genoptræning

Gladsaxe Kommune: Fysisk genoptræning med ICURA Activity, Katrine Cortnum-Fly, fagkonsulent, og Astrid B. Caspersen, konsulent.

Roskilde Kommune: Kognitiv genoptræning med bl.a. aktivitetsskærme og cognisoft, Tina Holm, udviklingskonsulent, og Signe Hermansen, specialkonsulent.

Spor 3: Virtuelle ydelser

Viborg Kommune: Viborg Kommune er gået virtuelt 24/7 i hjemme- og sygeplejen. Hvordan bruger de det, til hvad og til hvem? v. projektleder Marianne Thomsen og sygeplejerske Mette Gundorf.
Deruover præsenteres 7 principper for innovation i forsknings- og udviklingsprojektet "Virtuel hjemme- og sygepleje i Viborg Kommune", v. adjunkt Gitte Tjørnehøj fra Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet.

Aalborg Kommune: fælleskommunal projektleder Julie Sand Kiilerich fremlægger hovedkonklusioner fra evalueringsrapporten om online bostøtte.

Spor 4: Teknologi i Øjenhøjde – konklusioner og læring

Middelfart Kommune: Evaluatorerne Dorte Malig Rasmussen, Birgitte Sønderborg og Dorthe S. Nielsen fra Sundhedsuddannelsernes Forskningscenter UC-Lillebælt fremlægger hovedkonklusioner fra evalueringsrapporten om projektet Teknologi i Øjenhøjde.

Spor 5: Demens og nye teknologiske muligheder

Rødovre Kommune: Livshistorier i virtual reality, Jette Larsen, demenskonsulent, Teresa Pedersen, sygeplejerske, og Sune Buch-Slot, chefkonsulent.

Ballerup Kommune: Stimuli-stue og døgnrytmelys, Anette Wintlev-Jensen, chefsygeplejerske samt Torben Østergaard Nielsen, aktivitetskoordinator.

Spor 6: App’s som velfærdsteknologi? Hvordan kan det håndteres?

København Kommune: Projektleder, Thomas Maestri Brittain fra Københavns Kommunes Socialforvaltning fortæller om arbejdet med apps på det sociale område.

Esbjerg Kommune: Leder af carecenter og borgerrettet forebyggelse Christian Bernt Laursen fortæller om arbejdet med kvalificering og godkendelse af apps.

Spor 7: Velfærdsteknologisk lederskab – investeringsstrategier og organisering (henvendt til ledere og fagchefer)

Kaare Pedersen fra PEAK Consulting faciliterer en diskussion af, hvad det kræver af chefer og ledere at arbejde effektbaseret med velfærdsteknologi i kommunerne med indspark fra Anne-Mette Dalgaard, fagchef for arbejdsmarked og sundhed i Tønder Kommune, og Allan Christiansen, souschef i Sundhed og Omsorg i Faaborg-Midtfyn Kommune.

15.15 – 15.30: Opsamling og tak for i dag.

Målgruppe

Det nationale netværksmøde er målrettet både kommunale projektledere, udviklingsmedarbejdere, ledere og fagchefer, der arbejder med velfærdsteknologi på social- og sundhedsområdet. Programmet er udfærdiget så der både er noget for medarbejderen med de konkrete, daglige udfordringer og for lederen med det strategiske og retningssættende blik.

Hvornår

31.01.17

Sted

Hotel Comwell Middelfart
Karensmindevej 3
5500 Middelfart

Pris

Gratis men der opkræves et no-show gebyr på 500 kr.

Tilmeldingsfrist

24.01.17

Betalingsform

EAN

Antal deltagere

100 deltagere

Yderligere information

Har du spørgsmål til programmet eller inputs i øvrigt er du velkommen til at kontakte:

Mie Bjerre på mibj@kl.dk for den faglige del

Andy Schultz Kristensen akn@kl.dk for den praktiske del

Er du forhindret i at komme

Skulle du blive forhindret i at komme, bedes du kontakte Andy Schultz Kristensen på akn@kl.dk og melde afbud (dette kan senest lade sig gøre den 23. januar). Du er også velkommen til at overdrage din plads til en kollega (dette lader sig senst gøre dagen før mødet).

Find arrangement efter dato