Indhold

Konference/messe

Kommunaløkonomisk Forum 2017

Den 12. - 13. januar 2017 afholder KL for 13. gang Kommunaløkonomisk Forum i Aalborg Kongres & Kultur Center - Temaet vil denne gang være "Fremtidens velfærd".

Den borgernære velfærd i kommunerne står overfor en række udfordringer. Flere af udfordringerne kalder på et større og ændret kommunalt fokus: Beskæftigelsesindsatsen, indsatsen overfor de svage familier og en styrket sammenhæng for de 0-18-årige. Samtidig skal kommunerne håndtere et betydeligt demografisk pres, hvor særligt den hastigt voksende gruppe af ældre vil lægge bånd på råderummet. Mange kommuner oplever samtidig et stigende udgiftspres på flere af kernevelfærdsområderne fx på det specialiserede socialområde. Hårde økonomiske prioriteringer vil derfor fortsat være en del af den kommunale hverdag.

På Kommunaløkonomisk Forum 2017 stilles der skarpt på de mange spørgsmål til fremtidens velfærd: Hvilke knapper kan og skal der skrues på i det kommende årti for at få ligningen med de stramme rammer, det stigende demografiske udgiftspres og borgernes høje forventninger til velfærdservice til at gå op? I hvilket omfang kan og skal der tænkes nyt i forhold til velfærdsydelsernes indhold? Kan støttefunktionerne effektiviseres endnu mere og hvordan?

Tilmelding til selve konference - Brug tilmeldingsknappen øverst eller nederst på siden. Bemærk at der ved tilmelding skal vælges et debatmøde torsdag og fredag. Debatmøderne kan ses i programmet til højre.

Målgruppe

Borgmestre, økonomiudvalgsmedlemmer, kommunale og statslige topchefer samt øvrige kommunalpolitiske aktører

Hvornår

12. - 13.01.17

Sted

Aalborg Kongres & Kultur Center, Europa Plads 4, 9000 Aalborg.

Pris

4.300 kr. + moms

Tilmeldingsfrist

21.12.16

Betalingsform

Elektronisk fakturering (EAN) og faktura

Er du forhindret i at komme

Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristen den 21. december 2016.

Afmelding inden den 21. december kan ske ved at sende en mail til Lise Wolff, lnn@kl.dk

Hvis bliver forhindret i at komme efter tilmeldingsfristen, er det muligt at overdrage tilmeldingen til en anden. Kontakt da Lise Wolff, lnn@kl.dk

 

Find arrangement efter dato

Bilag