Indhold

Konference/messe

KL's Sundhedskonference den 18. januar 2017

Så er der åbent for tilmelding til KL’s Sundhedskonference den 18. januar 2017 i Kolding med overskriften ”Lige adgang til det nære sundhedsvæsen – hvordan?”. Se programmet til højre på siden og tilmeld dig ved at trykke på knappen "Tilmeld".

Sidste år deltog godt 900 ledere, fagfolk, politikere fra bl.a. kommuner, regioner og forskellige organisationer. 

På konferencen sætter KL fokus på den stigende ulighed i sundhed ud fra forskellige perspektiver og stiller skarpt på, hvordan vi skaber bedre adgang i det nære sundhedsvæsen for grupper med færre ressourcer. Hvad er det, der skal til? Møder vi alle borgere på den rette måde og med den rette indsats? Og er sundhedsvæsenets behov også patienternes behov? 

Om eftermiddagen vil vi se mere bredt på udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen med fokus på multisygdom og ulighed i sundhed. Vi har inviteret sundheds- og ældreministeren til at løfte sløret for, hvad planen for det sammenhængende og nære sundhedsvæsen indeholder, som på det tidspunkt står for at skulle offentliggøres. Ministeren og andre aktører vil debattere elementerne i planen og dens potentielle betydning for fælles patienter. 

Der vil være 8 sessioner med mulighed for at fordybe sig i forskellige temaer og blive inspireret af konkrete projekter og den seneste nye viden. 

På konferencen kan du bl.a. høre:

  • Peter Vedsted, professor, Institut for Folkesundhed – forskningsenheden for Almen praksis, Aarhus Universitet
  • En borger og en frivillig brobygger fra Social sundhed i Aarhus – brobyggere i sundhedsvæsenet
  • Bjørn Holstein, professor emeritus, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
  • Frede Olesen, professor, Institut for Folkesundhed, Forskningsenheden for Almen praksis, Aarhus Universitet
  • Jacob Kjellberg, professor, sundhedsøkonom, KORA
  • Ove Kaj Pedersen, professor, dr. Phil, Department of Business and Politics, CBS – Copenhagen Business School

Målgruppe

Konferencen er primært rettet mod ledere og fagfolk og øvrige interessenter på sundhedsområdet. Politikere er også velkomne.

Hvornår

18.01.17

Sted

Hotel Comwell Kolding
Skovbrynet 1
6000 Kolding

Pris

1.995,- ex moms

Tilmeldingsfrist

17.01.17

Betalingsform

Tilmeldingen er bindende og faktura sendes efter konferenceafholdelse

Antal deltagere

900 deltagere - Tilmelding foregår efter "først-til-mølle"-princippet

Yderligere information

Konferencens faglige del: Konsulent Lise Holten, lht@kl.dk, 3370 3558

Konferencens praktiske del: Chefsekretær Pernille Rasmussen, plp@kl.dk, 3370 3391

UDSTILLER PÅ KONFERENCEN

Standkoordinator: Student Sofie Mondrup Nielsen, smn@kl.dk, 2365 3939

Tilmeld dig her: http://www.kl.dk/udstiller-sundhedskonference2017

 

 

Er du forhindret i at komme

Hvis du efter tilmelding er blevet forhindret i at deltage, kan du overdrage din plads til en kollega efter forudgående aftale med os. Ved afbud eller ved ønske om at overdrage din plads til en kollega, bedes du sende en mail til chefsekretær Pernille Rasmussen, plp@kl.dk.

Find arrangement efter dato

Bilag