Indhold

Seminar/temadag

BPI-arrangement med fokus på dagtilbud

Inspirationsarrangement om BPI og andre digitale aktiviteter i dagtilbud.

I januar afholder BPI-programmet i KL et inspirationsarrangement om BPI og andre digitale aktiviteter i dagtilbud.

Arrangementet afholdes fra kl. 11-15:30.

Program:

Velkommen og program v/ Kit Roesen, programchef BPI

11:00
-11:15

KL projekter v/ Felix Bjørnstrup, konsulent KL

 11:15
-11:30

Aula – den nye kommunikations- og samarbejdsløsning for dagtilbudsområdet v/KOMBIT

KOMBIT fortæller om tidsplan og rammer for implementering af Aula på dagtilbudsområdet, og den organisatoriske implementering vil også blive drøftet.

11:30
-12:40

Frokost 12:40-13:20

Fokus på værdien for medarbejdere og forældre v/Kit Roesen, programchef BPI

På baggrund af workshops med kommuner fortæller programchef Kit Roesen om værdien og potentialet, der ses i en kommunikations- og samarbejdsløsning for medarbejdere og forældre på dagtilbudsområdet, samt hvilke forandringer kommunen med fordel kan have fokus på.

13:20
-13:45

Digitalisering og strategi – erfaringer og planer for fremtiden v/Hanne Holstein Ibsen, Udviklingskonsulent - Skanderborg Kommune

Skanderborg kommune har siden 2012/2013 anvendt en digital kommunikationsløsning på dagtilbudsområdet. Hanne Holstein Ipsen fortæller om, hvordan de har arbejdet med målsætninger for anvendelsen af den digitale kommunikationsløsning og strategi for implementeringen. Herunder også hvordan de på dagtilbudsområdet har arbejdet med ”digitaliseringsparathed” og lokale digitaliseringsstrategier. Hanne vil også komme ind omkring nogle af de udfordringer de har oplevet, og hvad de vil gøre anderledes, når implementeringen af Aula ruller.

13:45
-14:10

 

 

 

 

Pause 14:10-14:30

Fælles ansvar for barnets læring v/ Henrik Boman, Områdeleder - Gladsaxe kommune

Henrik Boman fra Gladsaxe Kommune fortæller om, hvordan man i Gladsaxe har ”sat strøm til pædagogikken”. Oplægget vil bl.a. handle om erfaringer med brugen af digitale værktøjer til planlægning, systematisering og opsamling af det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene, herunder læringsmiljøet.

14:30
-14:55

Drøftelse af erfaringer og spørgsmål til oplægsholderne

14:55
-15:20

Afslutning og tak for i dag

15:20
- 15:30

Der tages forebehold for ændringer i programmet.

Målgruppe

BPI-kontaktprsoner og andre med interesse for BPI på dagtilbudsområdet.

Det er muligt at tilmelde flere fra samme kommune – dog vil BPI kontaktpersoner have fortrinsret.

Bemærk at arrangementet kun er åbent for kommuner.

Hvornår

18.01.17

Sted

KL-Huset
Weidekampsgade 10
2300 København
Find vej og parkering

Pris

300 kr.

Tilmeldingsfrist

17.01.17

Betalingsform

EAN

Antal deltagere

100

Find arrangement efter dato