Indhold

Kurser

Kursus om aktiv indsats for sygemeldte, Kolding

KL/COK udbyder i fællesskab en række kurser om den nye lovpakke om en styrket beskæftigelsesindsats for sygemeldte m.fl. Målgruppen er medarbejdere i jobcentret eller andre dele af forvaltningen, der arbejder med sygefravær.

På kurserne vil de nye initiativer blive gennemgået og drøftet. Der vil primært være fokus på holdningsændringen og de initiativer, som før sommerferien blev vedtaget i lovpakken om en styrket beskæftigelsesindsats over for sygemeldte m.fl., med ikrafttrædelse juli 2009, oktober 2009 samt januar 2010.

Baggrund

Med henblik på at nedbringe sygefraværet indgik regeringen og partierne bag jobplanen i november 2008 en aftale, der indeholder 39 konkrete initiativer.

Mange aktører er berørt ved implementeringen af de nye initiativer, der samlet set afspejler en ny holdning til sygdom. Sygdom skal fremover ikke tænkes så sort/hvid. Der skal fokus på den resterende arbejdsevne, og det er ofte gavnligt at holde sig i gang under længerevarende sygeforløb, hvis muligt.

Målgruppe

Medarbejdere i jobcentret eller andre dele af forvaltningen, der arbejder med sygefravær.

Hvornår

26.11.09

Sted

Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding

Pris

2.800,- kr., der dækker undervisning, forplejning og undervisningsmateriale.

Tilmeldingsfrist

22.10.09

Betalingsform

EAN-nr. eller Papirfaktura.

Yderligere information

For yderligere information kan Camilla Treldal Jørgensen kontaktes på ctj@kl.dk eller tlf. 3370 3829

Er du forhindret i at komme

Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. En kollega vil dog kunne overtage din plads uden beregning.

Find arrangement efter dato