Indhold

19.01.18 13:48

Sven-Erik Holgersen: Børns æstetiske dannelse er vigtig for et godt børneliv

Pædagogernes facilitering af børns møde med kunst og kultur er ifølge lektor Sven-Erik Holgersen vigtig for god kvalitet i dagtilbud. På KL's temadage om åbent dagtilbud vil han sætte billeder på, hvordan åbent dagtilbud kan tilrettelægges og bidrage til børns æstetiske dannelse.

Musikkens bidrag til børns æstetiske dannelse

"Det er utrolig vigtigt for børns æstetiske dannelse, at de møder og inddrages i blandt andet musik og anden kunst i dagtilbuddene", siger Sven-Erik Holgersen, der er lektor på DPU. Ifølge Sven-Erik Holgersen indgår den æstetiske dimension allerede som en del af børnenes hverdag blandt andet i fællessangen i børnehaven og musik i radioen. Dette er dog ifølge Sven-Erik Holgersen ikke nok, hvis børnenes æstetiske dannelse skal udvikles. Det kræver nemlig et større fokus, fordybelse samt øvelse under de rigtige rammer og forhold. Det er dermed vigtigt at dyrke musik og andre kunstformer i børnenes hverdag, så det ikke blot er noget udefrakommende, men derimod er noget, børnene er en del af.

Åbent dagtilbud er en gensidig gevinst

Sven-Erik Holgersen pointerer, at det ikke kun er børnene, der har gavn af åbent dagtilbud. Som et eksempel på at åbent dagtilbud er en dobbelt gevinst, peger han på inddragelse af musikpædagoger i daginstitutionerne. Både pædagogerne, musikpædagogerne og børnene har gevinst af mødet mellem fagligheder, da den gensidige åbenhed bidrager til at udvikle nye pædagogiske praksisser. Sven-Erik Holgersen pointerer dog, at det er en forudsætning, at alle parter er fokuseret på samarbejdet og er nysgerrige over for den andens praksis. 

Hvordan den pædagogiske praksis kan tilrettelægges med øje for børnenes æstetiske dannelse og med inddragelse af eksterne parter, vil Sven-Erik Holgersen blandt andet sætte billeder på den 27. februar i Vejle og den 1. marts i København til temadage om åbent dagtilbud. Foruden Sven-Erik Holgersens oplæg, vil temadagene byde på praksiseksempler, oplæg, dialog og videndeling.

Du kan læse mere om programmet for temadagene samt tilmelde dig her.

Annonce

Annonce

Annonce