Indhold

01.02.18 14:12

Spørg jer selv: Giver det mening for borgerne? Eleverne? Forældrene?

Spørg jer selv: Giver det mening for borgerne? Eleverne? Forældrene?

Det er godt, at vi løbende får diskuteret, hvad skolen skal, og hvad skolen ikke skal, sagde undervisningsministeren på KL's Børn & Unge Topmøde. Foto: Leitorp + Vadskær

Det ikke bare er vigtigt, men altafgørende for den gode skole at inddrage og samarbejde med forældrene, eleverne og civilsamfundet, sagde undervisningsminister Merete Riisager på KL’s Børn og Unge Topmøde.

Som politiker er det vigtigt at udfordre det bestående. Men man bør og skal altid spørge sig selv: Giver projekterne og indsatserne mening for borgerne? For eleverne? For lærerne? For forældrene?

Sådan lød budskabet fra undervisningsminister Merete Riisager, da hun gæstede KL’s Børn & Unge Topmøde i Aalborg. Ifølge hende skal man altid spørge sig selv, om man som kommunalpolitiker og forvaltning blander sig unødigt i de fagprofessionelles arbejde, eller om de beslutninger, der træffes, tilfører værdi, som kommer eleverne til gode?

”Jeg har en ambition om, at folkeskolen skal have mere frihed og ansvar. Den ambition synes jeg, vi skal dele. Vi skal have en folkets skole, hvor forældre, lærere, skoleledere – og ikke mindst elever – har friheden til at skabe den skole, der giver mening lige netop for dem. Jeg håber, at I – selvom nogle af jer er nyvalgte og ivrige efter at komme i gang – vil give skolerne ro til at undervise – og altid lige tænke: Giver det her mening for skolerne, for lærerne og for eleverne?”

Opgaverne skal løses i fællesskab

Et af hovedtemaerne på KL’s Børn & Unge Topmøde 2018 er inddragelse, og netop det var ministeren glad for:

”Det ikke bare er vigtigt, men altafgørende for den gode skole at inddrage og samarbejde med forældrene og civilsamfundet. Og at det er vigtigt at give ansvaret og friheden til dem, der ved bedst: Skoleledere, lærerne, eleverne og forældrene. Mange af de opgaver, I ridser op i jeres program, og som topmødet handler om – dem kan I ikke løse alene i kommunerne. De skal løses i et samarbejde, hvor man forventer noget af hinanden og for eksempel inddrager forældrene i børnenes uddannelse og dannelse,” sagde hun og fortsatte:

”Forældre og elever skal føle ejerskab til skolen – for det er DERES skole. Ejerskabet understøttes bedst af medbestemmelse og inddragelse. Elever og forældre er helt tæt på skolens dagligdag – og skal også være tæt på beslutningerne om den.”

Hele verden skal ikke presses ind i skolen

Merete Riisager kvitterede desuden for, at KL med det nye ”Godt på vej – Med folkeskolen” netop sætter fokus på forældresamarbejde og udbredelse af de gode eksempler:

”Det glæder mig – og jeg vil i øvrigt gerne kvittere for udspillet, som rummer mange interessante initiativer.”

Undervisningsministeren pegede på, at mens det er kommunerne og kommunalpolitikernes ansvar at have overblikket over alle skolerne, at fastlægge en strategisk retning for et sammenhængende børne- og ungeliv og sikre, at alle kommunens børn og unge kan udvikle sig fagligt, socialt og personligt, så har de fagprofessionelle på den anden side en naturlig rolle i at omsætte dette i praksis – ude på de enkelte skoler og inde i de enkelte klasseværelser.

”I skal give plads til, at skolelederne kan gøre deres arbejde. Et arbejde, der først og fremmest går ud på, at eleverne skal blive dygtige – og trives. Og I skal støtte dem i dette arbejde,” sagde Merete Riisager og fortsatte:

”Og så vil jeg også gerne slå et slag for, at der er opgaver, som slet ikke er skolens primære ansvar. Hele verden skal ikke presses ind i skolen. Børnelivet, fritidslivet – det er børnenes eget. Det er noget, de har sammen med deres forældre, søskende og venner. Det er noget, de har i fodboldklubben, eller når de går til spejder. Jeg er sikker på, at I er enige: At skolens kerneopgave er at give børnene kundskaber og dannelse. Men det er godt, at vi løbende får diskuteret, hvad skolen skal, og hvad skolen ikke skal. Og den diskussion skal vi også tage sammen med forældrene.”

Se også