Indhold

09.03.18 15:08

Regionale møder om implementering af ny dagtilbudslov

KL afholder den 3. maj i Aarhus og den 4. maj i København møde om den nye dagtilbudslov. Det foreløbige program for møderne er nu offentliggjort.

KL afholder to regionale møder med fokus på kommunernes arbejde med den nye dagtilbudslov. Møderne stiller skarpt på hovedelementerne i den nye lov med en styrket pædagogisk læreplan og den kommunale opgave med realisering af lovens initiativer. Møderne skal skabe et fælles afsæt for arbejdet med udviklingen af dagtilbud og give kommunerne mulighed for at drøfte betydningen af lovændringerne samt den styrkede pædagogiske læreplans betydning for kommunal praksis.

På de to dage stilles der skarpt på flere væsentlige områder af den nye lov og de muligheder og betydninger, det indebærer for kommunerne.

Ledelse og kvalitet på dagtilbudsområdet

Møderne sætter blandt andet fokus på hovedelementerne og visionerne i den nye lov. Derudover belyses det, hvordan kommunerne kan arbejde med at skabe øget kvalitet på tværs af dagtilbudsområdet inden for både ny lov og de givne økonomiske rammer. Møderne sætter samtidig fokus på den ledelsesmæssige opgave i forbindelse med implementeringen af lovgivning og den fortsatte udvikling af dagtilbudsområdet. Kom blandt andet og hør lektor Margrethe Andersen, UCC fortælle om de ledelsesmæssige opmærksomhedspunkter, som en reform på dagtilbudsområdet kræver.

Møderne giver herudover deltagerne mulighed for at arbejde med håndteringen af nye opgaver i forbindelse med den nye lov, hvor der videre lægges op til debat blandt alle deltagere.

Gennem videndeling, debat, oplæg og sparring sætter de regionale møder fokus på forvaltningernes arbejde med og understøttelse af at virkeliggøre den styrkede pædagogiske læreplan og initiativerne i den nye dagtilbudslov. Møderne vil derfor belyse, hvordan kommunerne i regi af ny lovgivning kan sikre det fortsatte arbejde med kvalitetsudviklingen af området.

Se det foreløbige program for konferencen og tilmeld dig her

Annonce

Annonce