Indhold

09.11.17 09:05

Lise Tingleff Nielsen: Derfor er det svært at få viden ud i praksis

Det er en udfordring at få viden i spil i den pædagogiske praksis. Det kræver oversættelse og omsættelse og et skarpt øje på formålet – bedre læring og udvikling for børn og unge. Det siger Lise Tingleff Nielsen, som er chef for grundskoleområdet i Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Hun vil på KL's vidensworkshop den 15. december 2017 sætte fokus på, hvordan viden og den pædagogiske praksis spiller sammen.

Viden kan ikke direkte overføres fra forskning til praksis

For at få viden i spil i praksis er der nogle væsentlige faktorer, der skal tages højde for, siger Lise Tingleff Nielsen. Det er ifølge hende væsentligt at have for øje, at viden ikke bare kan ”overføres” fra forskning til praksis. "Vidensbasering handler i lige så høj grad om at inddrage de professionelles erfaringer fra den aktuelle kontekst, så den nye viden bliver bragt i spil på den klogeste og mest meningsfulde måde", pointerer Lise Tingleff Nielsen. Når viden skal gøres anvendelig for praksis foregår det dermed ikke som en ensrettet "nedsivningsproces". Hun påpeger derfor, at: "viden skal oversættes og omsættes og udfordres, og at det kræver professionalisme og erfaring fra den pædagogisk praksis”.

Viden bidrager til øget professionalitet

Ifølge Lise Tingleff Nielsen er det i oversættelsen af viden fra forskning til praksis væsentligt at have fokus på det overordnede mål, som er at understøtte og forbedre alle børn og unges læring, udvikling og trivsel. ”Hvis man lykkes med at bruge ny viden på en god måde, så skal de professionelle opleve, at de bliver dygtigere til deres arbejde. Og at de derfor ser bedre resultater i forhold til børnenes læring og udvikling", siger Lise Tingleff Nielsen.

At bringe viden i spil i den pædagogiske praksis er ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden. "Der skal gives tid og rum til, at nye tiltag kan omsættes og blive meningsfulde og givende i en konkret praksis. Her er det helt afgørende med tydelig ledelse og involvering af de professionelle – lærerne og pædagogerne" afslutter Lise Tingleff Nielsen.

Du kan på KL's vidensworkshop den 15. december få viden og inspiration til, hvordan den pædagogiske viden kan bringes i spil i den pædagogiske praksis.

Se program for vidensworkshoppen og tilmeld dig her.

Annonce

Annonce