Indhold

12.04.18 09:00

Kom til regionale møder om den kommende dagtilbudslov

KL afholder to regionale møder den 3. maj i Aarhus og den 4. maj i København. Møderne sætter fokus på den kommende dagtilbudslov. Dagen vil blandt andet byde på forskeroplæg, kommunale eksempler, debat og vidensdeling med fokus på de ledelsesmæssige opmærksomhedspunkter ved implementering af den kommende lov.

Ledelsesmæssige opmærksomhedspunkter i forhold til den kommende dagtilbudslov

På møderne sættes der fokus på, hvordan kommunerne konkret kan arbejde med implementering af den kommende lov. Her kan du blandt andre opleve repræsentanter fra Børne- og Kulturchefforeningen, som blandt andet vil lægge op til en drøftelse af, hvilken betydning den kommende dagtilbudslov har for kommunernes arbejde med området, og hvilke ledelsesmæssige opmærksomhedspunkter det forestående implementeringsarbejde giver anledning til.

Godt i gang med den styrkede pædagogiske læreplan

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) vil fortælle om det materiale, som udvikles for Børne- og Socialministeriet. Materialet indeholder viden og redskaber til arbejdet med at realisere intentioner og ambitioner i den styrkede pædagogiske læreplan. På mødet vil EVA præsenterer den palet af viden og redskaber, som skal understøtte arbejdet med at forandre og forankre et stærkt pædagogisk læringsmiljø i det enkelte dagtilbud.

Gennem faglige oplæg sættes der på dagene ligeledes fokus på kompetenceudvikling, arbejdet med data og værdikæder i ledelsesopgaven.

Inddragelse og sparring

På møderne lægges der vægt på, at deltagerne inddrages gennem debat og sparring om den kommende lovs muligheder og udfordringer.

Gennem bl.a. vidensdeling og sparring vil møderne være med til at understøtte implementeringen af den kommende lov og arbejdet med den pædagogiske læreplan.

Program og tilmelding

Møderne henvender sig primært til chefer og repræsentanter fra forvaltningen, som arbejder med dagtilbud.

Læs mere om møderne, se programmet og tilmeld dig til et af møderne her

Annonce

Annonce

Annonce