Indhold

05.01.18 09:22

Kom til inspirationsdag om ny organisering af skoledagen

Kom til inspirationsdag om ny organisering af skoledagen
Målet om at skabe en mere motiverende og varieret skoledag giver anledning til at nytænke organiseringen og planlægningen af skoledagen. Du kan få inspiration til, hvordan du kan gå til opgaven på en inspirationsdag den 28. februar 2018.

Ledelse og medarbejdere på skolerne står over for en vanskelig, men også spændende opgave med at gentænke organiseringen af skoledagen, da det rører ved strukturer som klasser og lektioner, der har været faste grundpiller i den danske folkeskole i mange år.

Skolelederforeningen, Børne- og Kulturchefforeningen og KL inviterer på den baggrund skoler og forvaltninger til en inspirationsdag om opgaven vedrørende ny organisering af skoledagen.

På inspirationsdagen får du blandt andet mulighed for at høre oplæg fra skoler, som har gjort sig erfaringer med nye måder at organisere skoledagen på. Der bliver også lejlighed til gensidig sparring om, hvordan man konkret kan komme i gang med at udvikle en ny praksis. I løbet af dagen vil der være fokus på praktiske spørgsmål omkring skemalægning, lokaler, m.v., ligesom der vil være plads til at blive klogere på konkrete indholdselementer, kulturforandring, kommunikation med forældre mv.

Du kan læse mere om inspirationsdagen og tilmelde dig her.

Annonce

Annonce

Annonce