Indhold

24.01.18 11:33

KL tilslutter sig Småbørnsløftet

KL tilslutter sig Småbørnsløftet

”Vi har i kommunerne en uhyre vigtigt opgave på dette felt. Kommunerne har ansvaret for at sikre dagtilbud af høj kvalitet og et tydeligt fokus på børnenes første leveår," siger Leon Sebbelin, formand for KL's Børne- og Kulturudvalg. Foto: KL

Alle børn har ret til et godt børneliv, hvor legen og nysgerrigheden er det bærende. Derfor har KL tilsluttet sig Småbørnsløftet sammen med blandt andre en række borgmestre, praktikere, fonde, vidensinstitutioner og civilsamfundsorganisationer.

En tidlig indsats er afgørende for børns udvikling og trivsel. Ved at bakke op om Småbørnsløftet erklærer KL at ville yde et særligt bidrag til indsatsen for at mindske uligheden i børns lærings- og udviklingsmuligheder, bidrage til at styrke samarbejdet mellem alle aktører på småbørnsområdet og tale de 0-6-åriges sag i samfundsdebatten.

”Alle børn har ret til et godt børneliv, hvor legen og nysgerrigheden er det bærende. Her spiller dagtilbud af høj kvalitet en afgørende rolle. I dagtilbud skal alle børn møde fagprofessionelle, der følger deres perspektiver og skaber en naturlig sammenhæng mellem leg og læring,” siger Leon Sebbelin, formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg, og fortsætter:

”Vi har i kommunerne en uhyre vigtigt opgave på dette felt. Kommunerne har ansvaret for at sikre dagtilbud af høj kvalitet og et tydeligt fokus på børnenes første leveår.”

Særligt at mindske uligheden i børns lærings- og udviklingsmuligheder er højt på KL’s dagsorden.

”Vi lykkes ikke godt nok med den sociale mobilitet. Forskellene i børns færdigheder i de tidlige leveår er stadig alt for store og ser ud til at lægge grunden til livslang ulighed. Derfor er det vigtigt, at vi sikrer et stort fokus på de første 1000 dage af et barns liv, så vi får sat tidligt ind dér, hvor behovene er størst,” siger Leon Sebbelin.

Et vigtigt samfundsmæssigt perspektiv

Det er Tænketanken DEA og Egmont Fonden, som har stiftet Småbørnsalliancen, som løftet udspringer af. Alliancen består af borgmestre, topembedsmænd, direktører i fonde, vidensinstitutioner og civilsamfundsorganisationer samt ikke mindst pædagoger, sundhedsplejersker, psykologer og socialrådgivere.

”Et godt børneliv er vigtigt i sin egen ret og også helt afgørende i et samfundsmæssigt perspektiv. Alle børn skal trives og udvikle sig. Og alle børn skal vokse op som aktive deltagere i det danske samfund og bidrage til Danmarks vækst og beskæftigelse. Hvis vi ikke lykkes med børn- og ungeområdet, lykkes vi ikke med at udvikle velfærdssamfundet. Derfor skal vi have dagtilbud af høj kvalitet,” siger KL-udvalgsformanden.

Yderligere materiale

Annonce

Annonce