Indhold

01.03.18 10:00

KL inviterer til dagtilbudskonference

KL inviterer kommunalpolitikere, forvaltningschefer, forvaltningsmedarbejdere, dagtilbudsledere og andre interessenter til den årlige dagtilbudskonference.

Temaet for årets dagtilbudskonference vil være "Fra ny politik til ny pædagogisk praksis", hvor der tages afsæt i den nye dagtilbudslovgivning. Konferencen vil berøre bedre læring og trivsel for alle børn, et sammenhængende børneliv, høj kvalitet gennem faglighed og tydelig ledelse samt øget fleksibilitet og frit valg.

Temaet for konferencen vil blive udfoldet gennem oplæg i plenum i samspil med et bredt udvalg af workshops i løbet af dagen, som vil gå i dybden med de mange elementer, der gør sig gældende i den pædagogiske praksis med afsæt i den nye dagtilbudslovgivning.

Den nye lov skal i mange kommuner også realiseres af nye kommunalpolitikere. Derfor er kommunalpolitikere på dagtilbudsområdet i år inviteret med på dagtilbudskonferencen. Det skal bidrage til fælles viden og et fælles afsæt for det videre arbejde med at sikre alle børn en god start på livet. 

KL's dagtilbudskonference 2018 finder sted den 23. maj i Odense.

Du kan læse mere om konferencen og tilmelde dig her

Annonce

Annonce

Annonce