Indhold

01.02.18 13:38

Skoleeleverne: Der er kun én vej – og det er frem

Skoleeleverne: Der er kun én vej – og det er frem

Gå ikke tilbage, men kig frem. Dét har vi brug for, hvis vi skal skabe den gode skole, sagde skoleelevernes formand. Foto: KL

Bliv ved med at prioritere folkeskolen og inddrag eleverne. Det er hér, den gode skoledag skabes, lød budskabet fra Danske Skoleelevers formand til politikerne på KL’s Børn & Unge Topmøde 2018.

Næsten hver fjerde elever mener, at undervisningen i folkeskolen tit eller meget tit er kedelig. Under halvdelen af eleverne mener ikke, at undervisningen giver lyst til at lære mere. Hver femte elev har oplevet at blive mobbet sidste år. Og 80 procent af eleverne føler, at skoledagen er for lang.

Sådan lød nogle af de mere nedslående fakta, da Danske Skoleelevers formand Jakob Bonde Nielsen indtog scenen på KL’s Børn & Unge Topmøde i Aalborg. Men han havde heldigvis også en formel med i ærmet for, hvordan nedslående kan blive vendt til opløftende.

”Det er motiverende at have medbestemmelse på skoledagen og være med til at skabe undervisningen. Undersøgelser fra Aarhus Universitet viser, at man godt kan øge elevinddragelsen, og at eleverne synes, det er vigtigt. De føler, at de lærer mere, og at undervisningen er sjovere. Det betyder konkret, at eleverne kan være med til at bestemme, hvilke emner der skal fokus på, hvilke bøger der skal læses, hvem man skal være i gruppe med osv. Eleverne inddrages og bruges som en ressource. Fx også i peer to peer-ordninger, hvor de underviser andre eller fungerer som mentor,” sagde Jakob Bonde Nielsen og pegede på, at demokratiet desværre halter på mange skoler:

”Den demokratiske proces bliver ikke taget seriøst. Skolen er vores første møde med demokratiet. Det kan måske virke knap så vigtigt, når man sidder til børn- og ungeudvalgsmøde på kommunerne, om der er reelt demokrati på skolerne, men det betyder utrolig meget for den enkelte skole og elev.”

Kig ikke tilbage, men frem

Jakob Bonde Nielsen fremhævede bl.a. fælleselevråd, hvor elevråd på tværs af skoler i den enkelte kommune går sammen, som et oplagt sted at styrke. I dag har lidt over 40 kommuner oprettet et sådant.

Han sendte desuden en appel til de mange kommunalpolitikere blandt de 1750 tilhørere i salen, hvoraf en del er helt nye i det kommunalpolitiske liv:

”Vi skal blive ved med at finde nye lokale løsninger på lokale problemer. Her spiller I kommunalpolitikere en enorm rolle. Min appel til jer, der kæmper for en bedre skoledag, er: Bliv ved med at gøre det! Støt op om de gode eksempler og udbred dem til kommunens skoler. Og prioritér skolen økonomisk. Støt de gode skoleledere, lærere, pædagoger, pedeller m.fl. Og gå ikke tilbage, men kig frem. Dét har vi brug for, hvis vi skal skabe den gode skole.”

Se også

Annonce

Annonce