Indhold

06.12.17 09:11

Helle Bjerg: De professionelle skal inviteres til at afprøve og skabe viden

De professionelle skal inviteres til både at afprøve, men også udfordre og udvikle viden i tæt tilknytning til deres praksis. Det siger Helle Bjerg, Ph.d., souschef og pædagogisk leder. Hun vil på KL's vidensworkshop den 15. december 2017 sætte fokus på, hvordan viden får værdi i skolen.

Viden skal rammesætte praksis

Helle Bjerg understreger, at brugbar viden ikke altid er viden, der konkret anviser, hvordan de professionelle skal gøre i praksis. Viden kan både understøtte, men også udfordre og udvikle praksis gennem at åbne nye perspektiver eller handlemåder. En måde, hvor viden bliver anvendelig for praksis er i form af modeller eller teknologier, hvor afsenderen ikke bare har tænkt i indhold, men også i de processer, hvor igennem viden skal omsættes og oversættes til praksis. "Viden har på denne måde lettere ved at rejse sig fra forskningsrapporten og nå ud i praksis", siger Helle Bjerg.

Viden kan udfordre de professionelles gængse antagelser

Helle Bjerg pointerer, at de professionelle skal forholde sig og søge efter ny viden i en travl og kompleks hverdag. Derfor er det en forudsætning, at skolen eller dagtilbuddet skaber tid og rum til de processer, hvor de professionelle arbejder med at gøre viden tilgængelig. "Der er brug for viden, der giver nye konkrete ideer og åbner de professionelles handlerum i processer, hvor viden kan afprøves, men samtidig udvikles og justeres i mødet med praksis", pointerer Helle Bjerg.

Ledelsen skal skabe rammer for, at viden overføres til praksis

Ifølge Helle Bjerg har ledelsen en væsentlig rolle i forhold til at gøre viden anvendelig i praksis. Det er ledelsens opgave at organisere professionelle læringsfællesskaber, hvor der er rum til at samarbejde. Formålet er, at man sammen kan udpege de fælles pædagogiske problemstillinger, som udspringer af konkrete udfordringer, og som ny viden kan bidrage til at forstå og finde nye løsninger på. Viden bliver først rigtig værdifuld, når den bruges i fællesskab, siger Helle Bjerg.

Se programmet for vidensworkshoppen og tilmeld dig her.

Annonce

Annonce

Annonce