Indhold

27.06.17 11:55

Det bliver sværere at rekruttere lærere frem til 2022

Det bliver sværere at rekruttere lærere frem til 2022

Folkeskolen vil få sværere ved at rekruttere i de nærmeste år, men derefter vil det vende, viser ny prognose. Foto: Colourbox.com

Frem til 2022 vil kommunerne opleve udfordringer med at rekruttere lærere. Det skyldes ikke et fravalg af skolen, men udviklingen i elevtallet og antallet af nyuddannede lærere. Herefter vender billedet fra 2023, hvor der kan forventes en bedre balance mellem udbud og efterspørgsel efter lærere. Det viser en helt ny prognose fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

"I kommunerne står vi over for en udfordring i forhold til at kunne rekruttere lærere til folkeskolen frem mod 2022. Rekrutteringssituationen kan få konsekvenser for kommunernes mulighed for at realisere folkeskolereformen, herunder navnlig målet om at sikre fuld kompetencedækning i hele folkeskolens fagrække i 2020."

Det siger Michael Ziegler, formand for KL's Løn- og Personaleudvalg som reaktion på en ny prognose om rekruttering af lærere, som Moss-Bjerre & Lange har udarbejdet for Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Prognosen forudser en balanceret udvikling med mindre udsving i lærerudbuddet i forhold til den samlede bestand af lærere. Udbuddet af lærere falder med cirka 3 procent fra 2016 til 2021, mens det fra 2022 til 2025 vil stige med cirka 2 procent. Elevtallet begynder at falde fra 2019. Frem til 2030 vil der derfor blive en bedre balance i lærerdækningen på landsplan. Der vil dog være betydelige regionale forskelle. I flere regioner vil der om ganske få år være god balance mellem udbud og efterspørgsel af lærere, men særligt i Region Hovedstaden vil der være udfordringer frem til 2024, hvorefter der også her vil være bedre match mellem udbud og efterspørgsel.

"Det er derfor helt afgørende, at der her og nu sættes fokus på initiativer, der kan rette op på situationen. Vi har simpelthen brug for, at der uddannes flere lærere. Jeg er derfor glad for, at KL i samarbejde med regeringen snarest skal se på nogle konkrete – og hurtigtvirkende – initiativer, der kan styrke meritlæreruddannelsen. Det er i den forbindelse også relevant at se på, hvordan flere kan optages på Teach First meritlærer-programmet. Herudover vil jeg også gerne opfordre til, at man lokalt drøfter nogle mulige rekrutteringsinitiativer sammen med professionshøjskolerne," siger Michael Ziegler.

Unge søger ikke væk fra skolen

Manglen på lærere i de kommende år skyldes ikke, at lærerne siden folkeskolereformen og nye arbejdstidsregler i 2013 vælger folkeskolen fra, som det indimellem er blevet fremstillet. En omfattende analyse af mobiliteten blandt lærere udarbejdet af Epinion i 2017 viser, at mobiliteten er nogenlunde lige fordelt mellem til- og afgange i folkeskolen. Samtidig viser analysen, at mobiliteten generelt er stigende, men dog fortsat på et forholdsvist beskedent niveau. Samme tendens gælder også for andre faggrupper. Undersøgelsen dokumenterer i øvrigt også, at det er blandt de 36-45 årige lærere, at mobiliteten er størst. Det er altså ikke de unge, nyuddannede lærere, der søger væk fra folkeskolen.

"Jeg er meget tilfreds med, at langt hovedparten af lærerne fortsat vælger folkeskolen til. At der også blandt lærere ses et stigende antal, der i løbet af deres karriere vil afprøve nye jobmuligheder uden for folkeskolen, betragter jeg kun som noget sundt. Mange af dem vender tilbage senere med nye erfaringer og kompetencer til glæde for eleverne." 

Annonce

Annonce