Indhold

08.06.17 11:35

Arbejdet med inklusion: Nu skal anbefalingerne virkeliggøres

Arbejdet med inklusion: Nu skal anbefalingerne virkeliggøres

Foto: Rie Neuchs

KL overtager formandskabet for opfølgningsgruppen for inklusionseftersynet, og der skal sættes nyt fokus på arbejdet med at skabe inkluderende læringsmiljøer for alle børn.

"Undervisningsminister Merete Riisager og jeg har aftalt, at KL overtager formandskabet for den opfølgningsgruppe, der for et år siden blev nedsat for at virkeliggøre anbefalinger fra inklusionseftersynet.”

Sådan siger Anna Mee Allerslev, formand for KL's Børne- og Kulturudvalg.

Opfølgningsgruppen blev nedsat i foråret 2016 for at implementere anbefalingerne fra regeringens inklusionseftersyn, som gav en lang række konstruktive anbefalinger til stat, kommuner og skoler i forhold til at arbejde med inkluderende læringsmiljøer for alle børn.

Til gavn for alle børn

KL og regeringen tog fat på en del af anbefalingerne i økonomiaftalen for 2017. Her blev det bl.a. aftalt, at arbejdet med at skabe inkluderende læringsmiljøer skal tage udgangspunkt i det enkelte barns læring og trivsel og ikke inklusionsmålsætningen på 96 pct. Målet er fremover at styrke folkeskolens almene fællesskab og undervisning til gavn for alle børn.

Langt de fleste anbefalinger er rettet mod skoler og kommuner, og derfor er KL og undervisningsminister Merete Riisager blevet enige om, at KL nu overtager formandskabet for det videre arbejde i opfølgningsgruppen i et tæt samarbejde med Undervisningsministeriet.

En stor opgave for kommunerne

I den netop indgåede økonomiaftale for 2018 fremhæves igen det fortsatte arbejde med inkluderende læringsmiljøer for alle børn og opfølgningen på anbefalingerne fra inklusionseftersynet. Som led heri er igangsat en udredning af, hvordan den enkelte elevs progression og trivsel kan følges.

"Nu skal vi videre og have endnu mere fokus på at virkeliggøre anbefalingerne fra inklusionseftersynet. KL vil tage fat på opgaven med det samme og invitere opfølgningsgruppen til møde hurtigst muligt,” siger Anna Mee Allerslev og fortsætter:

"Arbejdet med at skabe inkluderende læringsmiljøer for alle børn er en udfordring for skoler og kommuner. Men vi skal lykkes. Intet er mere vigtigt end at sikre, at flest mulige børn kan være en del af folkeskolens fællesskab. Her er det afgørende, at vi lærer af hinanden og udvikler vores praksis med inklusion, så vi får et fællesskab, hvor børnene trives og lærer så meget som muligt. Vi skal bevise, at inklusion er godt for alle børnene." 

Formandskabet for opfølgningsgruppen vil blive varetaget af KL's udviklingsdirektør Arne Eggert.

Annonce

Annonce

Annonce