Indhold

09.05.18 10:00

Alle elever skal til folkeskolens prøver – workshop på PPR-konferencen den 13. juni 2018

Hør hvordan Aarhus Kommune har igangsat et kompetenceudviklingsprojekt i PPR med afsæt i synlig læring, Co-Teaching og den amerikanske psykologiprofessor Carol S. Dwecks' forskning om mindset

Mindset, synlig læring og Co-Teaching

Det er de tre hovedtemaer for PPR-arbejdet i Aarhus Kommune, hvor man har investeret i kompetenceudvikling af området med et fokus på, hvordan der sikres en udvikling, der rykker mest muligt for eleverne i specialklasserne. Det betyder blandt andet, at man arbejder med de fagprofessionelles og elevernes mindset for at styrke de potentialer, som de to grupper besidder. Med synlig læring bliver der sat skarpt fokus på læreprocesser, hvordan de synliggøres og bliver italesat med eleverne. Samtidig bliver der arbejdet med Co-Teaching med henblik på at finde ud af, hvordan man bedst drager nytte af, at der i Aarhus Kommunes specialklasse er to voksne i undervisningen.

Målet er at alle elever skal til folkeskolens prøver

Du kan ved PPR-konferencen 2018 høre mere om det spændende kompetenceudviklingsprojekt for PPR-området i Aarhus Kommune. Udviklingskonsulent Pia Jørgensen Hutters, leder af specialpædagogisk sektion Lotte Fensbo og projektleder Anette Stamer Ørsted vil ved workshop 6 præsentere projektet, videndele og skabe mulighed for refleksion.

Læs mere om workshoppen, se resten af programmet og tilmeld dig her.

Annonce

Annonce

Annonce