Indhold

26.04.18 09:18

70 kommuner deltager allerede til KL's regionale møder om den kommende dagtilbudslov – Du kan stadig tilmelde dig

KL afholder regionale møder om den kommende dagtilbudslov den 3. og 4. maj i hhv. Aarhus og København. En stor andel af kommunerne har allerede vist interesse og deltager i møderne. Skal du være med?

Den kommende dagtilbudslov

Den kommende dagtilbudslov forventes at træde i kraft den 1. juli 2018. På de regionale møder sætter KL fokus på den kommende lovs forskellige elementer, initiativer og tiltag.

På møderne kan du få skærpet, hvilke forandringer loven indebærer for både forvaltning, ledelse og medarbejdere i kommunen. Det kommunale arbejde med implementeringen af den kommende lovs initiativer og vilkår er et vigtigt punkt på dagsorden for alle den kommende tid. De regionale møder bidrager derfor gennem oplæg, videndeling og sparring til, at alle kommuner kommer godt på vej i arbejdet med den kommende dagtilbudslov.

Stor kommunal interesse

70 kommuner er allerede repræsenteret til møderne. På møderne kan du blandt andet høre Margrethe Andersen, lektor ved UCC, fortælle om det ledelsesmæssige fokus på kvalitetsudvikling på dagtilbudsområdet samt hvordan man sikrer forbindelse mellem alle led i værdikæden.

De regionale møder byder også på andre spændende og relevante oplæg, hvor der blandt andet sættes fokus på ressourcer, data og kompetenceudvikling.

Læs mere om møderne, se programmet og tilmeld dig her

Annonce

Annonce