Indhold

16.03.18 14:58

5 regionale netværksmøder om skoleledelse under forandring

KL og Skolelederforeningen inviterer forvaltningschefer, skoleledere og andre interesseret til fem regionale netværksmøder om skoleledelse under forandring. Netværksmøderne byder på en række praksiseksempler på ledelsesorganisering og tiltag samt forskellige faglige oplæg om faglig ledelse i folkeskolen.

Skoleledelse under forandring

Skoleledelse i folkeskolen er under forandring. Ledere i folkeskolen har på alle niveauer fået andre ledelsesopgaver og andre ledelsesroller. Det gælder både for de øverste skoleledere og for mellemledere. Opgaven med ledelse af læring og trivsel er dagsordensættende for alle, der bedriver skoleledelse. Endvidere har flere af landets kommuner de senere år gennemført ændringer i den lokale skolestruktur, der ligeledes giver nye rammer for mellemledere og dermed potentielt nye muligheder for at realisere lederrollen samt nye udfordringer.

Fem regionale netværksmøder

KL og Skolelederforeningen har indsamlet gode eksempler på samarbejde i ledelsesteam og organisering af samarbejde mellem skoleledelser og forvaltning, der formidles på 5 regionale netværksmøder.

På netværksmøderne vil forvaltningschefer, ledere og lærere præsentere praksiseksempler på ledelsesorganisering og tiltag, der har fremmet, at ledere lykkes og får alle ledelses­kompetencer i spil.

På netværksmøderne har du også mulighed for at høre oplæg fra Malene Ringvad, selvstændig ledelses- og læringskonsulent, særligt på skoleområdet med fokus på den pædagogiske og faglige ledelse i skolen, Søren Voxted, lektor, Institut for Marketing & Management, Syddansk Universitet eller Lars Qvortrup, professor, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet. De vil alle tre sætte fokus på faglig ledelse i folkeskolen og særligt mellemlederens rolle.

Programmer og tilmelding  

Find programmerne her og tilmeld dig til et af netværksmøderne.

Annonce

Annonce