Indhold

14.02.12 10:00

Stafetten: Det nære sundhedsvæsen skal netop være nært

Stafetten: Det nære sundhedsvæsen skal netop være nært
"Lur mig, om ikke også regeringen kommer til den erkendelse, at det var en fornuftig politisk prioritering at give kommunerne en større rolle på sundhedsområdet," skriver Sophie Løhde, sundhedsordfører for Venstre i sit indlæg om det nære sundhedsvæsen. Følg stafetten her på kl.dk.

Af Sophie Løhde, sundhedsordfører for Venstre

Tak for stafetten fra Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, og herunder spørgsmålet om, hvordan politikerne på Christiansborg kan understøtte udviklingen af det nære sundhedsvæsen.

Jeg er glad for, at du netop bruger ordet ”understøtte”. Hvorfor? Fordi hele præmissen om, at Christiansborg skal skabe det nære sundhedsvæsen, er et vildspor. Det nære sundhedsvæsen skal netop være nært, og derfor må og skal kommunerne tage førertrøjen på. Eller som tidligere sundhedsminister Bertel Haarder udtrykte det i én af hans mange anekdoter: ”Hvad der ikke er svært, skal være nært”.

Af samme årsag deler jeg heller ikke opfattelsen af, at nære sundhedsopgaver skal flyttes fra kommuner til regioner. Det er fint med en evaluering af kommunalreformen. Men lur mig, om ikke også regeringen kommer til den erkendelse, at det var en fornuftig politisk prioritering at give kommunerne en større rolle på sundhedsområdet. Regeringen skal bare lige have lov til at baske lidt med vingerne, så skal de nok komme ned på jorden (igen).

Med kommunalreformen fik landets kommuner et betydeligt ansvar for en række vigtige opgaver i vores sundhedsvæsen. Mange kommuner har gjort en stor indsats, men ligesom der i dag er store regionale forskelle i kvalitet og omkostningsniveau, er der også plads til betydelige forbedringer i kommunerne. Derfor skal vi videre – for borgernes skyld.

Vi skal ikke have 98 forskellige kvalitetsstandarder for det nære sundhedsvæsen. Vi skal have 98 kommuner, som sammen og hver for sig løfter deres stadigt vigtigere opgaver i sundhedssektoren, især for den voksende gruppe ældre med en eller flere kroniske sygdomme.

Sundhedsområdet har national karakter, uanset om vi taler om indsatsen i kommuner eller regioner. Der skal ikke være store forskelle i de sundhedstilbud, der gives til borgerne, eller hvordan behandlingen udføres. Danskerne skal have adgang til en ensartet høj kvalitet, uanset hvor i landet de bor.

Det hensyn er bl.a. søgt tilgodeset med den nye sygehusstruktur. Nu skal vi også have kommunerne (helt) med, ligesom ansvaret for det nære sundhedsvæsen bør afspejles endnu tydeligere i fordelingen af de økonomiske ressourcer på sundhedsområdet.

Udfordringen består bl.a. i at sikre, at der også i kommunerne leveres sundhedsydelser af en ensartet høj kvalitet på tværs af landet. Vi skal hverken acceptere, at der i dag er alt for store regionale forskelle i den udredning og behandling, vi giver lungekræftpatienterne eller for den sags skyld, at kvaliteten af sundhedstilbuddene i kommunerne i visse tilfælde er afhængigt af, hvor man bor.

På den baggrund glæder jeg mig også over de seneste meldinger fra KL om, at man i de kommende år vil arbejde langt mere systematisk med at udvikle kvaliteten af de kommunale sundhedsydelser. Det vil jeg gerne kvittere for.

Viden om, hvad der virker, og hvorfor det virker, og herunder de kliniske retningslinjer, der i dag findes på det kommunale område, er nemlig ikke en »måske« opgave. Det er en »kan og skal« opgave, ligesom der er behov for at udvikle flere kliniske retningslinjer på det kommunale område.

Mange opgaver på sundhedsområdet kræver, at aktører bliver bedre til at samarbejde. Både med hinanden og på tværs – fx i forhold til telemedicinske løsninger. Fra Christiansborg bidrager vi hellere end gerne til at bryde barrierer ned, når det gælder udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen.

Jeg har bl.a. store forventninger til de nye moderne lægehuse, større akut- og sundhedshuse. Men jeg anerkender også, at der på en række områder er plads til mere fleksible rammer, når det gælder udviklingen af et mere sammenhængende sundhedsvæsen.

Der er stadig alt for mange besværlige sektorovergange – især mellem primær og sekundær. Derfor har vi også på Christiansborg et fælles ansvar for at være lydhøre over for løsninger på de barrierer som såvel kommuner, almen praksis, regioner og ikke mindst sundhedsvæsenets medarbejdere, oplever som uhensigtsmæssige systemklodser eller for den sags skyld skæve incitamenter. Lovgivningen må ikke besværliggøre eller bremse, at flere går sammen på tværs om løsningerne!

Begge dele forudsætter, at vi sætter mennesker før systemer. Derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge Lene Witte, formand for Gigtforeningen, hvordan vi kan blive bedre til at sætte patienten i centrum og herunder forebygge, at flere danskere skal være sygemeldt i længere tid?

Læs næste indlæg i stafetten fra Lene Witte, formand for Gigtforeningen, 28. februar.

Se også

Læs tidligere indlæg i stafetten her

Se også

Annonce

Annonce

Annonce