Indhold

21.06.17 13:02

Velfærdsteknologi giver mening hos borgere og medarbejdere

Velfærdsteknologi giver mening hos borgere og medarbejdere

Slutmålingen viser, at de konkrete velfærdsteknologier besidder forskellige potentialer, hvor loftlifte har givet gevinster for 332 mio. kr., vasketoiletter 114 mio. kr. og spiserobotter 1 mio. kr.

Kommunerne har med brugen af velfærdsteknologi dokumenteret effektiviseringer for 521 mio. kr. De økonomiske gevinster er et udtryk for, at teknologierne giver mening hos borgere og medarbejdere, siger Thomas Adelskov.

"De fleste mennesker ønsker at bestemme over eget liv. At gøre de ting de ønsker, når de ønsker det. Når vi i kommunerne anvender teknologi i det daglige, får vi bedre muligheder for at imødekomme borgernes ønsker om at kunne klare sig selv i hverdagen."

Sådan lyder det fra Thomas Adelskov, formand for KL's Social- og Sundhedsudvalg, som en kommentar til slutmålingen på det fælleskommunale program, der viser, at kommunerne i perioden 2014-2016 har effektiviseret for 521 mio. kr. ved at bruge velfærdsteknologier så som loftlifte, vasketoiletter og spiserobotter.

Samtidigt påpeger han, at rapportens resultater viser, at kommunernes anvendelse af velfærdsteknologi ikke er en kollektiv spareøvelse. I størstedelen af kommunerne bruges den frigivne tid til andre borgernære opgaver.

"Anvendelsen af velfærdsteknologi er med til at sikre, at mange kommuner kan få forretningen til løbe rundt med de samme ressourcer, i en tid, hvor vi oplever, at flere og flere borgere har brug hjælp eller pleje i hverdagen," siger Thomas Adelskov.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen af danskere over 80 år i 2030 vil være fordoblet sammenlignet med tal fra 2005, og andelen forventes fortsat at stige yderligere efter 2030. Samtidigt falder antallet af danskere i den arbejdsdygtige aldersgruppe.

De enkelte teknologier kan noget forskelligt

Slutmålingen viser, at de konkrete velfærdsteknologier besidder forskellige potentialer, hvor loftlifte har givet gevinster for 332 mio. kr., vasketoiletter 114 mio. kr. og spiserobotter 1 mio. kr.

Thomas Adelskov påpeger i forlængelse af de konkrete eksempler, at man altid skal opgøre gevinsterne ud fra flere bundlinjer, og at der er forskellige fordele ved forskellige typer af teknologier.

"Når kommuner implementerer loftlifte, er det ved størstedelen af de situationer, hvor borgere eksempelvis skal liftes ud af sengen om morgen, muligt at være én medarbejder i stedet for tidligere to medarbejdere. Derfor besidder loftliftene det største økonomiske potentiale. Men samtidigt hjælper liftene også medarbejderne med at undgå tunge løft, og borgerne får en mere skånsom og tryg oplevelse," siger Thomas Adelskov og fortsætter:

"Kigger vi i stedet på spiserobotten, så er der ikke mange penge at hente her. Men de borgere, som kan bruge en spiserobot, kan nu spise selv og i eget tempo, i stedet for at blive madet af en medarbejder fra kommunen. Øget livskvalitet, selvhulpenhed og arbejdsmiljø skal være gevinster på lige fod med økonomien. Om en given løsning bliver en succes handler om, hvorvidt balancen mellem gevinsterne modsvarer det konkrete behov hos den enkelte borger, i den enkelte kommune."

Vi skal udfordre ”plejer”

Ifølge Thomas Adelskov skal kommunerne fortsætte med at følge og bruge teknologiens mange muligheder til at "forstyrre" den måde, de plejer at arbejde på.

”Vi skal hele minde os selv om, at succesen i sidste ende afhænger af og bor hos medarbejderne og den enkelte borger. Deres behov skal altid være udgangspunktet.”

Fakta

  • I aftale om kommunernes økonomi 2014 blev det mellem KL og staten aftalt, at udbredelse af de fire indsatser Forflytningsteknologi fra 2 til 1, Vasketoiletter, Spiserobotter og Bedre brug af hjælpemidler skulle føre til effektiviseringer for min. 500 mio. kr. ved fuld indfasning i 2017. Aftalen er indgået for kommunerne under ét, og de lokale effektiviseringsgevinster bliver i den enkelte kommune.
  • 88 kommuner har bidraget med oplysninger til slutmålingen, hvilket svarer til 95 pct. af befolkningen.
  • Rapporten "Slutmåling – Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi 2014-2016" kan findes på Center for Velfærdsteknologis hjemmeside www.kl.dk/centerforvelfaerdsteknologi

Annonce

Annonce

Annonce