Indhold

22.06.15 09:00

Center for Forebyggelse i praksis inviterer til temadag om alkoholforebyggelse

Centeret gentager temadagen om systematisk tidlig opsporing ved frontpersonalet - hvad skal der til, for at det lykkes? på grund af efterspørgsel. Temadagen afholdes den 20. august 2015 i Fredensborg.

Formålet med temadagen er at give input til og dele erfaringer ift. at styrke den kommunale forebyggelsesindsats på alkoholområdet med fokus på at kunne implementere systematisk tidlig opsporing ved frontpersonalet. På temadagen vil vi se på, hvordan kommunen gennem bla. organisering og fokus på medarbejdernes praksis kan skabe grobund for, at frontmedarbejderne kan løfte opgaven.

Læs mere om temadagen på centerets hjemmeside her.