Indhold

02.02.17 15:57

Tidlig indsats er en langsigtet indsats

Tidlig indsats er en langsigtet indsats

Formanden for Børn- og Skoleudvalget i Randers Kommune, Anders Buhl Christensen fortalte om kommunens beslutning om at afsætte ekstra millioner til dagtilbuddene. Foto: KL

Forskning viser, at det nytter at investere i børns tidlige indsats, og i Randers Kommune har de afsat 12 millioner ekstra på dagtilbudsområdet. Men det kræver politisk mod, lød det fra udvalgsformand på KL's Børn & Unge Topmøde.

Al forskning viser, at høj kvalitet i dagtilbud gør en positiv forskel for alle børn, men hvordan måler man effekten, og kan kommuner spare penge ved at investere i en tidlig indsats for børn i dagtilbud?

Det var nogle af de spørgsmål, som blev rejst under et temamøde på Børn & Unge Topmødet i Aalborg, hvor ”gode dagtilbud – et kommunalpolitisk ansvar” var på dagsordenen.

Charlotte Ringsmose, der er professor ved Danmarks Pædagogiske Universitet, understregede i et indlæg, at en tidlig indsats er afgørende, fordi der er en tydelig sammenhæng mellem barnets hjerneudvikling og den stimulering, som barnet får i de første fem år.

”Vi har at gøre med 80/20 problematikken: 80 procent af børnene udvikler sig godt, mens 20 procent er præget af læringsulighed, fordi de er ressourcesvage på social og kulturel kapital,” sagde hun og fortsatte:

”Vi ved fra utallige forskningsprojekter, at kvalitet i dagtilbud har overordentlig stor betydning for børns udvikling. Det er forskerne enige om. Og mest afgørende i den sammenhæng er personalets uddannelsesbaggrund,” fastslog forskeren, der konstaterede, at vi i Danmark er gode til middelklassens børn, vi er bedst til middelklassens piger, og vi er ringest, når det gælder indvandrerdrengene.

Hvordan måler vi effekten?

Anders Buhl-Christensen, der er formand for Børn- og Skoleudvalget i Randers Kommune, fortalte, at hans kommune har afsat ekstra 12 millioner kroner på dagtilbudsområdet med henblik på at styrke den tidlige indsats:

”Det er et ønske, som vi har haft i mange år, og som er underbygget af, at den tidlige indsats er så vigtigt. Men udfordringen for os er, hvordan vi måler, at det nytter. Hvordan konstaterer vi, at de 12 millioner kroner får de udsatte børn til at flytte sig?”

Charlotte Ringsmose svarede, at værdien af en tidlig indsats er at skabe holdbare løsninger, og at der er tale om en langsigtet indsats:

”Det er på den lange bane, at tingene sker. Det er vigtigt at se på forskningsprojekter, som handler om børns hverdagsliv, og hvordan de får de bedste muligheder på den lange bane.”

Udvalgsformand Anders Buh-Christensen sagde, at når Randers Kommune har afsat ekstra 12 millioner kroner til dagtilbuddene, så er det på grund af forskernes anbefalinger om, at den tidlige indsats giver meget igen.

”Men politisk skal vi have mod, for der går jo lang tid, før vi ser effekten. Den kan vi ikke måle her og nu. Så det handler om at have is i maven og tro ,at forskerne har ret.”

Brug for en ny retning

Ordstyreren Benedikte Kiær, der er borgmester i Helsingør Kommune og medlem af KL’s Børne- og Kulturudvalg, slog fast, at dagtilbudsområdet er et kæmpeområde. 97 procent af danske børn går i dagtilbud, og kommunerne bruger 25,5 mia. kr. på området.

”Der er brug for at sætte en ny retning med fokus på høj kvalitet. Hvis vi skal hæve kvalitetsniveauet, så er det vigtigt, at politikerne tager ansvaret for at udvikle kvaliteten i dagtilbuddene,” sagde hun.

Annonce

Annonce

Annonce