Indhold

06.06.14 10:20

Stærk udvikling i dagtilbuds arbejde med digitale redskaber

Stærk udvikling i dagtilbuds arbejde med digitale redskaber

"Særligt i forhold til børn med særlige behov kan de digitale redskaber bidrage til at give bedre muligheder for at blive en del af fællesskabet, hvilket er meget vigtigt,” siger Anna Mee Allerslev, formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg. Foto: Rie Neuchs

En ny kortlægning af brugen af digitale redskaber i dagtilbud viser, at mange institutioner er langt fremme, når det handler om at få it og digitale medier ind i de daglige lege- og læreprocesser.
  • To ud af tre dagtilbud har adgang til trådløst internet i alle indendørs lokaler
  • 75 pct. anvender i høj grad et eller flere digitale redskaber, som fx tablets og digitalkameraer, i forbindelse med læringsaktiviteter
  • Halvdelen af dagtilbuddene oplever en betydelig læringseffekt, når de anvender digitale redskaber, fx i forhold til kreative læreprocesser og udvikling af sociale og personlige kompetencer for børn med særlige behov 

Sådan lyder nogle af de væsentligste konklusioner i en ny kortlægning af brugen af digitale redskaber i dagtilbud, som Rambøll Management Consulting og Implement Consulting Group har gennemført for Digitaliseringsstyrelsen, KL, UNI·C - Styrelsen for it og læring og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

”Jeg er glad for, at vi kan se, at kommunerne inddrager de digitale redskaber som endnu en indgang for børnene til at opnå selvværd og positiv feedback fra kammerater og voksne. Særligt i forhold til børn med særlige behov kan de digitale redskaber bidrage til at give bedre muligheder for at blive en del af fællesskabet, hvilket er meget vigtigt,” siger Anna Mee Allerslev, formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg.

Kortlægningen udspringer af regeringen, KL og Danske Regioners fællesoffentlige Strategi for Digital Velfærd. Den har afdækket potentialer - både faglige, pædagogiske og ressourcemæssige - ved at anvende digitale læringsredskaber i daginstitutioner og dagplejen og viser, at der er en række uudnyttede potentialer og muligheder ved brugen af digitale redskaber til læring.

Socialminister Manu Sareen siger:

”Jeg er optaget af, at vores dagtilbud hele tiden følger med udviklingen. Derfor skal digitale medier også være en naturlig del af børnenes hverdag på grøn stue. Kortlægningen viser, at vi allerede er godt på vej, men at der er stor forskel fra kommune til kommune og imellem institutionerne. Derfor vil vi nu give den positive udvikling et skub, så alle kommer med – til gavn for vores børn.”

Det er besluttet, at der i 2014-15 anvendes i alt 3,7 mio. kr. fra Strategien for Digital Velfærd til at skabe mere viden om, hvordan digitale redskaber kan bidrage til at indfri disse potentialer gennem øgede læringsmæssige og pædagogiske effekter. Første del af projektet bliver en offentlig høring, som afholdes i efteråret. Høringen skal afdække potentialer og sætte rammerne for det videre arbejde med digital dannelse og digitale redskabers indflydelse på læring i dagtilbud. Anden del af projektet omhandler forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring.

Yderligere oplysninger om forsknings- og udviklingsprojektet bliver lagt på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og KL’s hjemmeside i løbet af sommeren.

Læs hele kortlægningen her.

Yderligere materiale

Annonce

Annonce

Annonce