Indhold

10.04.18 14:40

Ny publikation og film om skoleledelse under forandring

KL og Skolelederforeningen har sammen undersøgt skoleledelse efter reformen. Interessen har været at komme nærmere, hvordan ledere på skoleområdet, særligt mellemledere, kan lykkes med den ændrede lederrolle. Undersøgelsens fund formidles i en publikation og tre korte film.

Skoleledelse under forandring

Skoleledelse i folkeskolen har været og er under forandring. Ledere i folkeskolen har på alle niveauer fået andre ledelsesopgaver og andre ledelsesroller. Det gælder både for distriktsledere, skoleledere og mellemledere.

Opgaven med ledelse af læring og trivsel er dagsordensættende for alle, der bedriver ledelse i skolen i dag. Det betyder, at der er et stærkt ønske om at styrke ledelsesopgaver tæt på medarbejdernes pædagogiske og didaktiske praksis.

KL og Skolelederforeningen

KL og Skolelederforeningen har sammen gennemført interviews med skolechefer, skoleledelser og medarbejderrepræsentanter fra syv skoler i fem kommuner.

Hovedpointer fra undersøgelsen formidles i en publikation. Derudover formidles undersøgelsens fund gennem tre korte film, der udbygger cases i denne publikation. Der er ligeledes inviteret til regionale netværksmøder.

Den fælles undersøgelse viser, at vejene til målet er mangfoldige og rummer mange forskellige lokale løsninger. KL og Skolelederforeningen håber, at undersøgelsen lokalt kan være med til give inspiration til og refleksioner om rollen som leder i folkeskolen.

Læs publikationen her

Se filmen "Ledelse - hele vejen rundt"

Se filmen "Ledelse i midten"

Se filmen "Ledelse tæt på undervisningen"

Annonce

Annonce

Annonce