Indhold

05.10.17 09:02

Praksisnær inspiration til disruption i skoler og dagtilbud

Bliv inspireret, når praksisnære eksempler på anvendelse af digitale redskaber i skoler og dagtilbud indtager den store scene til KL's messe "Disruption i skoler og dagtilbud" d. 26. oktober 2017 i Kolding

Inspirationsoplæg fra praksis

På messen kan du bl.a. opleve inspirationsoplæg, hvor tre praksisnære eksempler fra både skole-, dagtilbud- og specialskoleområdet vil præsentere og udfolde, hvordan de hver især anvender digitale redskaber i deres praksis til at understøtte børn og unges læring, trivsel og udvikling. Du kan høre følgende tre praksiseksempler, som du også kan besøge på den kommunale markedsplads.

Skole:

  • Hør skolen i Midten fra Hedensted Kommune fortælle om deres erfaringer med at anvende Augumented Reality til at understøtte børn og unges læring. De vil også fortælle om deres erfaringer med IBSE (Inquiry based science education) og de mange didaktiske muligligheder, det giver i praksis.

Dagtilbud:

  • Hør om Furesø Kommunes projekt med Minimakerspace på dagtilbudsområdet. Minimakerspace og den læringsteknologi, som ligger bag, giver børnene mulighed for at være skabende og kreative. Hør om, hvordan det styrker børns digitale dannelse og deres forståelse for mulighederne i moderne teknologi.

Specialskole:

  •  Hør Skolen ved Nordens Plads fra Frederiksberg Kommune fortælle om, hvordan de anvender robotteknologi til at understøtte specialelevers læring og sociale kompetencer. De vil endvidere fortælle om deres erfaringer med at anvende en Telepresence robot til at gøre sygeundervisning mulig. Skolen vandt i år særprisen ved uddelingen af Politikens undervisningspris for dette arbejde.

Den kommunale markedsplads

Inspirationsoplægget vil først og fremmest inspirere messens deltagere til at tænke digitale redskaber på nye måder hjemme i egen praksis. Samtidig vil deltagerne blive inspireret til at besøge den kommunale markedsplads, hvor oplæggets praksisnære eksempler hver har en stand, som kan uddybe deres fortællinger og erfaringer. Her kan du også møde en lang række andre kommunale stande fra både skoler og dagtilbud, som vil vise, hvordan de anvender it og nye teknologier i et lærings- og dannelsesperspektiv. 

Du kan læse mere om alle de standene på den kommunale markedsplads her

Spændende oplæg og interessant debat

Udover det kommunale inspirationsoplæg, så byder dagen også på bl.a. oplæg fra eksperter og videnspersoner, en paneldebat, samt Implements offentliggørelse af resultaterne fra den undersøgelse af digitale redskaber i dagtilbud, de har lavet for KL.

Se programmet for dagen og tilmeld dig messen

Annonce

Annonce

Annonce