Indhold

13.04.18 10:30

Opdateret program ude nu - KL-konference om samspil og balancer i styring og ledelse på børn- og ungeområdet den 7. maj.

På konferencen kan du møde markante folketings- og kommunalpolitikere, kommunale chefer og en række videnspersoner. De vil udfolde og drøfte aktuelle udfordringer og muligheder i styring og ledelse af børn- og ungeområdet.

Oplev bl.a. Pernille Rosenkrantz-Theil, formand for Folketingets Undervisningsudvalg, Thomas Gyldal Petersen, formand for KL's Børne- og Undervisningsudvalg og Gordon Ørskov Madsen, forretningsudvalgsmedlem, DLF, i en debat om, hvem der skal sætte målene for arbejdet i dagtilbud og folkeskole – og for, hvad børnene skal have ud af det.

Viden om styring og ledelse

Du kan også møde Klaus Majgaard, forstander på Askov Højskole og ekstern lektor på MPG-uddannelsen. Klaus vil med afsæt i sin dybe viden om kommunal styring og ledelse give sit bud på, hvordan man kan håndtere de spændingsfelter, der kommer til syne, når overordnede idealer på børn- og ungeområdet skal konkretiseres. Claus Svold, børne- og ungedirektør i Vejle, går i dialog ud fra sin erfaring med og oplevelser af ledelse i praksis i kommunerne.

Fokus på dagtilbud og folkeskole

I en temaseance om dagtilbud kan du opleve blandt andre Mai Mercado, børne- og socialminister, Thomas Hovmand Berlin børne- og kulturdirektør, Gladsaxe, Anne Bust, dagtilbudschef, Horsens m.fl. til en samtale om opgavefordeling og samspil i ledelseskæden på dagtilbudsområdet.

I en tilsvarende seance på folkeskoleområdet kan du blandt andre møde Jan Henriksen, formand for Børne- og Kulturchefforeningen og børne- og kulturdirektør i Middelfart, Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen og Line Arnmark, chefkonsulent, Københavns Professionshøjskole.

Læs mere om konferencen og tilmeld dig her.

Annonce

Annonce

Annonce