Indhold

26.10.17 11:30

Ny undersøgelse viser styrket anvendelse af digitale redskaber i dagtilbud

Ny undersøgelse viser styrket anvendelse af digitale redskaber i dagtilbud

Til at inspirere praksis er der på baggrund af undersøgelsen udarbejdet en digital avis med praksisnære fortællinger fra en hverdag med digitale redskaber i dagtilbud.

Digitale redskaber har en positiv betydning for børns læring, trivsel og udvikling og understøtter arbejdet med læreplanstemaerne. Det viser en ny undersøgelse blandt forvaltninger, ledere og pædagogisk personale i dagtilbud.

Der er både lokalt og nationalt et stærkt fokus på tidlig indsats og kvalitetsudvikling i dagtilbud. Her spiller digitale redskaber en vigtig rolle.

En ny KL-undersøgelse viser, at der er sket en markant øget brug af digitale redskaber i dagtilbud siden 2014, hvor en lignende undersøgelse blev gennemført. Det er forvaltninger, dagtilbudsledere og pædagogisk personale, der har svaret på undersøgelsen, og de oplever bl.a., at digitale redskaber i højere grad end tidligere understøtter den pædagogiske praksis.

”Jeg er glad for at se, at digitale redskaber i høj grad anvendes i en meningsfuld pædagogisk praksis i landets dagtilbud. Den tidlige indsats er helt afgørende i arbejdet med vores børn og unge, og vi skal udnytte de potentialer, som de digitale redskaber giver os,” siger Arne Eggert, udviklingsdirektør i KL.

En positiv betydning for børns læring, trivsel og udvikling

Undersøgelsen viser, at digitale redskaber har en positiv betydning for børns læring, trivsel og udvikling. Ca. 70 pct. af forvaltningerne, dagtilbudslederne og det pædagogisk personale oplever, at de digitale redskaber i høj eller meget høj grad har en positiv betydning for børns fordybelses, udforskning og erfaring. Det handler fx om, at de digitale redskaber giver mulighed for at følge børnenes initiativ og det, de er optagede af, og bruge det ind i en pædagogisk kontekst.

Undersøgelsens viser også, at 70-80 pct. af dagtilbuddene dagligt anvender pædagogisk understøttende digitale redskaber som refleksionsværktøjer, planlægningsværktøjer og værktøjer til kommunikation med forældre, og at redskaberne i høj grad understøtter den pædagogiske praksis. Derudover peger undersøgelsen på, at digitale redskaber understøtter arbejdet med den pædagogiske læreplan.

Mange gode eksempler fra praksis

Arne Eggert pointerer vigtigheden af arbejdet med den pædagogiske læreplan og den digitale understøttelse af læreplanstemaerne:

"Den pædagogiske læreplan er afsættet for høj kvalitet i dagtilbud, og det kan de digitale redskaber understøtte. Det er derfor positivt at se de mange gode eksempler fra praksis, som også kan føres med over i arbejdet med de kommende læreplanstemaer,” siger Arne Eggert.

Endelig viser undersøgelsen, at det er afgørende, at der lokalt er fokus på praksisnær kompetenceudvikling, så ledere og det pædagogiske personale har de rette ressourcer og den rette motivation til arbejdet med digitale redskaber.

Viden og inspiration 

Til at inspirere praksis er der på baggrund af undersøgelsen udarbejdet en digital avis med praksisnære fortællinger fra en hverdag med digitale redskaber i dagtilbud – både for de helt små og de lidt større. Avisen og afrapporteringen på undersøgelsen findes i boksen herunder.

Undersøgelsen er en del af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi og indgår i handlingsplanen for 2016-2020. Undersøgelsen er gennemført for KL af Implement Consulting Group fra april til september 2017.

Yderligere materiale

Annonce

Annonce

Annonce