Indhold

30.06.17 09:55

Ny statistik skal tages med forbehold

Ny statistik skal tages med forbehold

Normeringer bør altid være en lokalpolitisk beslutning, som træffes af de politikere, som er tæt på borgerne og kender de lokale forhold, lyder det fra KL. Foto: Rie Neuchs

Danmarks Statistik har netop offentliggjort ny statistik om normeringer i dagtilbud. Statistikken dækker imidlertid kun 40 kommuner og skal derfor læses med et betydeligt forbehold, påpeger KL.

En ny statistik har set dagens lys i dag. Det drejer sig om en opgørelse over normeringerne i dagtilbud, som allerede blev aftalt i forbindelse med finansloven for 2013, men som Danmarks Statistik først har kunnet offentliggøre i dag. Det skyldes problemer med at validere tallene, hvilket også er årsagen til, at tallene foreløbig kun dækker 40 af de 98 kommuner.

KL hilser den nye statistik velkommen, men peger samtidig på, at den skal tages med et stort forbehold, fordi den kun dækker godt en tredjedel af kommunerne. Dermed er det ikke retvisende at udregne et landsgennemsnit på baggrund af tallene. Samtidig omhandler de nye tal kun 2015 og 2016 og kan ikke sammenlignes med tidligere opgørelser.

"I første omgang siger tallene derfor ikke så meget, men vi håber og vil arbejde for, at alle kommuner kommer med i statistikken på længere sigt. Så kan det blive et godt værktøj for kommunalpolitikerne til at sammenligne med andre kommuner og træffe de bedst mulige beslutninger til gavn for børnene," siger Arne Eggert, udviklingsdirektør i KL. 

Kvalitet er meget andet end normeringer

Han påpeger samtidig, at den nye statistik kun siger noget om antallet af ansatte i forhold til antallet af børn i dagtilbud. Den viser derimod ikke noget om eksempelvis indholdet af kommunernes pædagogiske indsatser, eller hvad personaleforbruget betyder for kvaliteten i dagtilbuddene. Arne Eggert fremhæver også, at normeringer altid bør være en lokalpolitisk beslutning, som træffes af de politikere, som er tæt på borgerne og kender de lokale forhold.

"Det er forsimplet at sætte lighedstegn mellem høj normering og et højt serviceniveau for børnene. En høj normering kan for eksempel afspejle, at man i den pågældende kommune har ekstra mange børn med særlige behov. Gode fysiske rammer og personalenormering har en betydning, men kvalitet i dagtilbud rummer mange flere facetter. Ikke mindst ledelsen og organiseringen af dagen spiller en afgørende rolle," siger Arne Eggert.