Indhold

22.03.18 16:21

Ny runde i ledernetværket på området for udsatte børn og unge 2018-21

Børne- og Socialministeriet, Socialstyrelsen og KL har i dag udsendt invitation til de kommunale chefer og ledere på det udsatte børne- og ungeområde til en ny runde i Børne- og Socialministeriets ledernetværk på det udsatte børne- og ungeområde i perioden 2018-2021. KL står for faciliteringen af netværket.

Ledernetværket er et forum, hvor de kommunale chefer og ledere på myndighedsområdet for udsatte børn og unge netværker og sparrer med hinanden og hvor de via gode praksiseksempler tilskyndes til gøre ting på nye måder.  Det er også her chefer og ledere lader sig inspirere af vidensoplæg fra forskningen og i det hele taget holder sig ajour med, hvad der politisk er i fokus på det udsatte børne- og ungeområde. 

I det nye ledernetværk vil der, som en naturlig forlængelse af de seneste års fokus på at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen, være fokus på at styrke den helhedsorienterede indsats for de udsatte børn og unge og deres familier. At tænke og arbejde helhedsorienteret fordrer et stærkt og vedholdende ledelsesfokus, hvor viden og respekt for de forskellige fagligheder rundt om de udsatte børn og unge er alfa og omega, hvis det skal lykkes at hjælpe de udsatte børn og unge og deres familier til en tilværelse med bedre trivsel og gode fremtidsudsigter.  

Ledernetværkets faste medlemmer

Ledernetværket vil have en fast kreds af medlemmer, som vil være kommunale chefer, ledere og teamledere med ansvar for myndigheds- og udførerområdet. Den faste kreds af medlemmer skal tilmelde sig via dette link:

http://tilmeld.kl.dk/ledernetvaerk

Herudover vil der til netværksmøderne, afhængigt af tema, blive inviteret lederkollegaer med fra sundhedsplejen, dagtilbud, PPR, skole, UU-vejledningen, voksen-, social-, og beskæftigelses- og uddannelsesområdet, da disse faggrupper alle spiller en afgørende rolle i at styrke kvaliteten i den helhedsorienterede indsats på det udsatte børne- og ungeområde. Denne gruppe ledere vil få en særskilt invivation til de ledernetværksmøder, hvor det er relevant at de deltager.

Ledernetværkets fokus i 2018-2021

I 2018 vil ledernetværket sætte fokus på den faglige ledelses ansvar og opgaver i forhold til at sikre den tværgående og helhedsorienterede indsats. I den forbindelse sættes også fokus på de forskellige faggruppers roller og ansvar omkring de udsatte børn og unge og deres familier.

I de efterfølgende år 2019-21 vil ledernetværket blandt andet fokusere på den helhedsorienterede indsats i barnets og den unges forskellige livsfaser: 0-6-årsalderen, skolealderen og overgangen til voksenlivet.

Tilmelding

Den faste kreds af medlemmer, som består af  kommunale chefer, ledere og teamledere med ansvar for myndigheds- og udførerområdet kan tilmelde sig ledernetværket via dette link:

http://tilmeld.kl.dk/ledernetvaerk

 

Eventuelle spørgsmål vedrørende indholdet i ledernetværket kan rettes til:

 • Chefkonsulent Hanne Gøttrup
  Tlf. 3370 3249
  Mail: hgh@kl.dk
 • Konsulent Jessie Brender Olesen
  Tlf. 3370 3276
  Mail: jbs@kl.dk

Spørgsmål af mere praktisk karakter kan rettes til:

 • Projektmedarbejder Katarina Rajic
  Tlf. 3370 3377
  Mail: kara@kl.dk

Annonce

Annonce

Annonce