Indhold

21.09.16 16:02

Ny kampagne skal få flere til at vælge en erhvervsuddannelse

Ny kampagne skal få flere til at vælge en erhvervsuddannelse

Eksempel fra kampagnen Dit barns fremtid

Danske virksomheder efterlyser faglærte, men under hver femte unge har søgt ind på en erhvervsuddannelse i år. Ny kampagne rettet mod forældre skal ændre søgemønstret.

Kun 18 pct. af landets unge har valgt at starte på en erhvervsuddannelse i dette skoleår, mens hele 74 pct. af eleverne fra 9. og 10. klasse har valgt en gymnasial uddannelse som førsteprioritet. Søgemønsteret står i skærende kontrast til erhvervslivets efterlysning af uddannet arbejdskraft allerede nu.

Samtidig er den store overvægt af elever på de gymnasiale uddannelser problematisk, fordi det koster samfundet dyrt, at mange unge vælger forkert eller bliver dobbelt uddannet.

”Under hver femte elev er i år begyndt på en erhvervsuddannelse. Det er det laveste antal nogensinde. Samtidig har vi et arbejdsmarkedet, som skriger efter faglært arbejdskraft. Som samfund har vi ikke råd til den udvikling. Dels skader det vores produktivitet, at vi ikke kan tiltrække den rigtige arbejdskraft. Dels skylder vi de unge at ruste dem til den proces, det er at vælge et karrierespor. Derfor står udfordringen med at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse højt på dagsordenen hos os i dette efterår,” siger Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg.

Et af tiltagene på området er samarbejdet om en ny landsdækkende kampagne ’Dit barns fremtid’, der netop er blevet lanceret. Kampagnen henvender sig til landets forældre, som skal klædes bedre på til at vejlede de unge i valg af ungdomsuddannelse med henblik på at få flere ind på erhvervsuddannelserne.

Akut behov for faglærte

Fremskrivninger fra DI og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at vi kommer til at mangle helt op mod 70.000 faglærte i 2025. Faldet i antallet af nyuddannede faglærte er dog ikke alene et problem, der venter ude i fremtiden.

Se også

”Vi har faktisk et helt akut behov for, at flere unge vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse. Virksomhederne skriger på deres faglige viden og arbejdskraft rundt om i landet,” siger LO-formand Lizette Risgaard.

Regeringens målsætning lyder på, at mindst 25 pct. skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020, mens det i 2025 skal være 30 pct.. Der er altså endnu et stykke vej fra de 18 pct. i dag, hvor det lave antal nyuddannede faglærte allerede volder problemer rundt om i landets virksomheder. Derfor er der også bred politisk opbakning til hurtigst muligt at øge kendskabet og tilslutningen til erhvervsuddannelserne. Blandt andet ved at oplyse forældre bedre om ungdomsuddannelserne i dagens Danmark.

Forældre skal kunne vejlede børn bedre

Én af årsagerne til den lave andel af ansøgere er bl.a., at forældre ved alt for lidt om erhvervsuddannelserne. En undersøgelse iværksat af Den Regionale Ungeenhed i august i år viser, at hver femte forælder ikke føler sig klædt på til opgaven med at vejlede deres børn i valg af ungdomsuddannelse.

Hele 77 pct. af forældrene siger, at de ved mest om de gymnasiale uddannelser, mens 61 pct. svarer, at de ved mindst om den nye EUX og erhvervsuddannelserne. Det har stor betydning for, at flertallet af unge fortsætter med at vælge en gymnasial uddannelse.

Se også

Med kampagnen ditbarsfremtid.dk kan forældre nu blive opdateret på det brede udvalg af ungdomsuddannelser og føle sig klædt bedre på til at tage uddannelsessnakken med deres børn. På kampagnesitet kan forældrene eksempelvis finde råd til samtalen og information om praktik, karrieremuligheder og videreuddannelse med en erhvervsuddannelse.

Kampagnen ’Dit barns fremtid’ er iværksat af Den Regionale Ungeenhed, der er etableret i samarbejde mellem Erhvervsskolen Nordsjælland og Region Hovedstaden. Kampagnen lanceres sammen med de fem regioner og en lang række samarbejdspartnere som eksempelvis KL, Danske Erhvervsskoler, DA, LO og HK.

Se mere om kampagnen