Indhold

02.02.17 12:01

Ministre slog den gode tone an

Ministre slog den gode tone an

Børne- og socialminister Mai Mercado glædede sig over KL's nye dagtilbudsudspil. Foto: KL

Viden om historien og om fælles traditioner er en vigtig side af dannelsesbegrebet, lød det fra to ministre, da de på KL's Børn & Unge Topmøde talte om, hvordan vi forbereder børn og unge på det 21. århundrede.

Hvordan forbereder vi børn og unge på det 21. århundrede?

Det gav to af regeringens ministre, børne- og socialminister Mai Mercado samt undervisningsminister Merete Riisager deres bud på på Børn & Unge Topmødet i Aalborg torsdag. Og begge slog den gode tone an foran de mange kommunalt forsamlede og pointerede, at børns møde med verdenen i dagtilbud, i folkeskolen og i ungdomsuddannelserne er en meget vigtig del af dannelsesprocessen.

”Dannelse handler ikke bare om, at man skal kunne citere fra grundloven. Det er ikke bare et spørgsmål om at spise med kniv og gaffel. Det er dybere og større. Det handler om den fælles historie og traditioner. Dem skal vi kende, så vi kan engagere os i det 21. århundrede som medborger. Vi skal vide, hvor vi kommer fra, hvad der binder os sammen. Så ved vi, hvor vi skal hen,” sagde børne- og socialminister Mai Mercado.

Hun understregede, at fleksibilitet i dagtilbud handler om andet og mere end om åbningstider:

”Dagtilbuddene har en afgørende rolle, fordi børn bruger vigtige år i daginstitution. Derfor er jeg glad for KL’s nye udspil på dagtilbudsområdet. Det stemmer godt overens med regeringens udspil om pædagogiske læringsplaner, som er på vej,” sagde ministeren.

Vigtigt at være kildekritisk

Undervisningsminister Merete Riisager slog samme tone an i sit oplæg om, hvordan vi forbereder børn og unge på det 21. århundrede. Hun understregede de voksnes rolle, når børn skal lære dannelse. Og hun fandt det vigtigt, at børn lærer historien, blandt andet om 2. Verdenskrig og Ungdomsoprøret. For ved at kende historien og ved at lære at forholde sig kildekritisk, blandt andet til de falske nyheder på nettet, kan man bedre forstå den verden, vi lever i.

Undervisningsministeren understregede også, at hun vil arbejde for, at der er ro i folkeskolen, så lærerne kan koncentrere sig om deres opgave. I den forbindelse oplyste hun, at hun om kort tid vil iværksætte forsøg i forhold til skoledagens længde på 50 skoler.