Indhold

20.02.18 13:14

Debatindlæg: Fælles kan vi løfte trivsel og læring i dagtilbuddene

Debatindlæg: Fælles kan vi løfte trivsel og læring i dagtilbuddene
Debatindlæg: I landets dagtilbud skal læring ske ud fra børnenes perspektiv, gennem leg og i samværet med kvalificerede voksne. Det kræver høj pædagogisk kvalitet og et godt forældresamarbejde, men giver til gengæld en tryg og stimulerende hverdag for vores børn, skriver Leon Sebbelin og en række andre aktører i et debatindlæg.

Af: Leon Sebbelin (R), Mai Mercado (K), Elisa Bergmann, Eva Munck Immertreu, Jan Henriksen og Mogens Bech Madsen. Hhv. formand for KL's Børne- og Kulturudvalg, børne- og socialminister, formand for BUPL, formand for BUPL’s Lederforening, formand for BKF og formand for Pædagogisk Sektor FOA.

Årets Dagtilbud 2017 blev kåret i december: Det er Grangård, som ligger i udkanten af Jelling i Vejle Kommune og huser omkring 75 børn i alderen 0-6 år.

Her arbejder alle målrettet og kreativt for at skabe gode pædagogiske læringsmiljøer for hele børnegruppen. Og noget af det, medarbejderne er rigtig gode til, er netop at inddrage og udfordre børnene og gribe mulighederne i hverdagen.

På Grangård eksperimenterer, udforsker, undersøger og opdager børn verden sammen med hinanden og i fællesskab med det pædagogiske personale. Det bidrager til og understøtter en hverdag, hvor børnene på naturlig vis inddrages og gøres til aktive deltagere i alle hverdagens projekter og praktiske gøremål - lige fra snørebåndsbinding til madlavning.

Der er selvfølgelig også tid til masser af leg på naturgrunden og til at prøve kræfter med værktøj og materialer som træ og pap i institutionens kreative værksteder og til de oplevelser med mariehøns, mudder og moslen rundt, som natur og udeliv byder på.

Grangård er på mange måder et billede på den hverdag, som vi arbejder for, at flere børn i Danmark skal have, så alle tidligt oplever at få en god start. Med et kommende lovforslag er vejen beredt for et skifte i tilgangen til dagtilbud.

Læring i børneperspektiv

Med den nye styrkede pædagogiske læreplan og dens pædagogiske grundlag bliver alle dagtilbud mere end nogensinde før tilbud, hvor læring ud fra et børneperspektiv vil foregå hele dagen og som en integreret del af alle dagens gøremål. I stort som i småt. I samtaler, i leg, i oprydning af legetøjet, når bordet skal dækkes til frokost, og når gulvet skal fejes – til gavn for alle børn.

Med andre ord så forstås læring her som alt det, der sker gennem legen og i samværet med dygtige og interesserede voksne, som formår at motivere børnene og pirre deres nysgerrighed.

Det betyder også, at hele personaleguppen af voksne, der omgiver børnene i deres hverdag, anerkendes som ansvarlig for børnenes, trivsel, udvikling, læring og dannelse. Derfor er det også centralt, at der lokalt og med den nye pædagogiske læreplan som udgangspunkt samarbejdes om eksempelvis konkrete strategier for kompetenceudvikling for såvel ledere som pædagogisk personale.

Det daglige ansvar for at alle faggrupper, i forhold til deres faglighed, både kan og er en del af den fælles opgave, det er, at vise og lære børn om alle hverdagens mysterier, ligger hos den pædagogfaglige leder. For at opgaven kan lykkes i praksis, er god ledelse af dagtilbud og dermed de pædagogiske processer helt afgørende. Og så er det vigtigt, at evalueringskulturen styrkes, så der løbende følges op på og justeres i de pædagogiske læringsmiljøer, så de hele tiden matcher børnegruppens behov.

Pædagogisk kvalitet

Et dagtilbud med høj pædagogisk kvalitet er kendetegnet ved et engageret pædagogisk personale med høj faglighed, gode fysiske rammer og en dygtig faglig ledelse, der er tæt på personalet og har fokus på den pædagogiske kerneopgave – og så selvfølgelig på et godt forældresamarbejde.

Den pædagogiske læreplan er rammen, der skal støtte det lokale arbejde med at skabe og udvikle kvaliteten. Fælles mål for det pædagogiske læringsmiljø sætter retningen for det pædagogiske arbejde med fokus på at understøtte både det enkelte barn og den samlede børnegruppes udvikling, læring, trivsel og dannelse.

Arbejdet med at udvikle gode dagtilbud kræver høj faglighed på alle niveauer, men når det fungerer bedst, ser det legende let ud. Det kan man opleve på Grangård, hvor læring er en leg, hvor alle er med til at udvikle børnene - og frem for alt, et sted hvor børnene oplever en både spændende, tryg og stimulerende hverdag med tætte voksenrelationer, gode venner og stærke børnefællesskaber.

Debatindlægget blev bragt på Altinget.dk den 19/02 2018.

Annonce

Annonce

Annonce