Indhold

01.02.18 10:00

Leon Sebbelin: Vi skal finde holdbare løsninger for børn- og ungeområdet, ellers er vi ilde stedt

Leon Sebbelin: Vi skal finde holdbare løsninger for børn- og ungeområdet, ellers er vi ilde stedt

KL’s Børn & Unge Topmøde finder sted den 1. og 2. februar 2018, hvor omkring 1750 kommunalpolitikere, ledere, fagfolk, ministre, embedsmænd m.fl. er samlet til to dages inspiration og debat. Foto: KL

En sammenhængende indsats fra fødselsforberedelse til arbejdsmarked er afgørende, hvis vi skal sikre, at alle børn udvikler sig og trives, lyder det fra KL’s Børne- og Kulturudvalgsformand på KL’s Børn & Unge Topmøde.

”Det er tydeligt, at børn- og ungeområdet er et af de allervigtigste politikområder. Det er her, vores beslutninger har størst betydning for fremtiden. Både for det enkelte barns dannelse, men også for samfundet som helhed. Det er et stort ansvar, vi tager på os i landets 98 byråd. Og hvis vi ikke finder holdbare løsninger på tidens udfordringer, vil vi om få år være ilde stedt som samfund.”

Sådan lyder et af budskaberne fra Leon Sebbelin, formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg, fra talerstolen på KL’s Børn & Unge Topmøde, hvor omkring 1750 kommunalpolitikere, ledere, fagfolk, ministre, embedsmænd m.fl. torsdag og fredag er samlet til to dages inspiration og debat.

Leon Sebbelin peger bl.a. på, at de helt store opgaver på børn- og ungeområdet i den kommende tid er at løfte de udfordrede børn og unge og dermed sikre en bedre social mobilitet, at arbejde for, at folkeskolen er første valg, at løse udfordringen med, at færre og færre unge vælger en erhvervsuddannelse og at udnytte teknologiens mange muligheder, så vores børn og unge er klar til morgendagens samfund.

”Vi mener, at svaret er en sammenhængende indsats fra fødselsforberedelse til arbejdsmarkedet – og sammenhæng på tværs af sektorerne. Vi skal investere i den tidlige indsats og i høj kvalitet i de kommunale tilbud – det betaler sig!”

Opfordring til regeringen med i tasken

Leon Sebbelin har også en opfordring med til de to ministre, som gæster Børn & Unge Topmødet, nemlig undervisningsminister Merete Riisager og børne- og socialminister Mai Mercado.

”Kommunerne har et stærkt forøget fokus på helhed og sammenhæng i indsatsen for børn og unge. Jeg kunne godt ønske mig den samme tværgående prioritering på nationalt niveau,” siger Leon Sebbelin og peger på, at et børneministerium ville være en stor fordel.

”Det var en start, at KL og regeringen i den sidste økonomiaftale blev enige om at arbejde for at styrke sammenhængen fra dagtilbud og folkeskole over kompetencegivende uddannelser til arbejdsmarkedet. Men på den anden side iværksættes der tiltag, som fx 500 mio. kr. puljen til særligt udfordrede skoler, som retter sig mod den enkelte skole isoleret set. Det giver ikke holdbare løsninger,” siger Leon Sebbelin.

Derfor vil spørgsmålet om, hvordan børn- og ungeområdet skal styres, også være et tema på Børn & Unge Topmødet.

”Hvem er bedst? Er det staten, kommunerne eller fagfolkene? Her vil jeg nok ikke overraskende hævde, at et lokalpolitisk ejerskab er en forudsætning for, at vi som samfund har gode dagtilbud og skoler, der tager afsæt i de lokale styrker og udfordringer. Det lokalpolitiske ejerskab sikrer prioritering og ledelse tæt på dem, det handler om – nemlig vores børn.”

Inddragelse i fokus

Det store tema på årets KL’s Børn & Unge Topmøde er inddragelse, som ifølge Leon Sebbelin er helt afgørende for det gode børneliv.

”Alle os, der er samlet her i dag – kommunalpolitikere, kommunale ledere og fagprofessionelle – har gode bud på, hvordan vi kan skabe rammerne for det gode børneliv og stærke børnefællesskaber. Men vi skal huske at inddrage og lytte til dem, det hele handler om – børnene og deres forældre. Når vi inddrager og lytter til børnenes stemme, bliver vi bedre til at løse morgendagens udfordringer med fx en varieret skoledag. Det giver bedre løsninger både i forhold til børnenes egen udvikling og samfundet som helhed. Og endelig er inddragelse afgørende for dannelsen af demokratiske borgere.”

Annonce

Annonce

Annonce