Indhold

25.10.16 11:00

Ledelse af ny viden – ny praksis i folkeskole og dagtilbud

KL inviterer forvaltninger, dagtilbuds- og skoleledere til at deltage i et kommunesamarbejde om ledelse i en forsknings- og datainformeret kultur. Samarbejdet vil udvikle modeller for, hvordan ny og relevant viden ledes og får virkning i medarbejdernes daglige praksis.

Der forskes og undersøges for millioner af kroner. Der skabes nye teorier og viden hver eneste dag, og der har aldrig tidligere eksisteret så mange data. Udfordringerne er at få ny viden til at virke og forandre praksis. Det kræver ledelse og viden til ny praksis.

Kommunesamarbejdet sætter fokus på følgende temaer:

  • Hvordan ledelsen leder formidling af relevant forskningsinformeret viden til skoler og dagtilbud, fx i form af kompetenceforløb, udviklingsprojekter i praksis og remediering af forskningsrapporter

  • Hvordan ledelsen kan understøtte og følge op på det pædagogiske personales arbejde med forskningsinformeret viden?

  • Hvordan lærere og pædagoger anvender viden fra forskning og undersøgelse til at udvikle praksis

  • Hvordan det pædagogiske læringscenter i højere grad kommer til at fungere som vidensmæglere, hvor det pædagogiske personale kan hente ny viden til at udvikle praksis

  • Hvordan grunduddannelserne arbejder med viden fra forskning og undersøgelser i uddannelse og efteruddannelse af det pædagogiske personale

  • Hvordan kommunerne kan målrette anbefalinger til professionshøj-skoler, universiteter og andre mhp. på god formidling af, hvad der virker i praksis?

Kommunesamarbejdet igangsættes december 2016. Kommunesamarbejdet består af tre møder og en afsluttende konference og forekommer i intervaller af en måned til halvanden.

Du kan læse mere om kommunesamarbejdet og tilmelde dig her

Vi glæder os til at se jer!

Annonce

Annonce

Annonce