Indhold

04.04.18 09:38

KL's dagtilbudskonference 2018 – Ny pædagogisk læreplan

KL's dagtilbudskonference den 23. maj 2018 tager afsæt i den nye dagtilbuds-lov og sætter bl.a. fokus på den styrkede pædagogiske læreplan.

Konferencen stiller skarpt på elementer fra den nye lov, som læring og trivsel for alle børn, et sammenhængende børneliv, høj kvalitet gennem faglighed og tydelig ledelse samt øget fleksibilitet og frit valg.

Foruden faglige oplæg, indeholder konferencen flere forskellige workshops, mulighed for debat og kommunal videndeling.

Bliv inspireret til brugen af digitale redskaber

På konferencen kan du blandt andet opleve workshop 8, der med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan sætter fokus på digitale redskaber i dagtilbud. I læreplanen bliver det understreget, at børn vokser op i en globaliseret og digitaliseret verden. Workshoppen giver derfor inspiration til, hvordan denne nye verden kan omfavnes i praksis.

Det digitale beskrives som værende væsentligt i forbindelse med leg, læring, dannelse og læringsmiljøer. Men hvordan ser sådan noget ud i en hverdagspraksis? På workshoppen belyser Furesø kommune, hvordan de gennem projekter har eksperimenteret med leg, digitalt legetøj ind i både hverdagspraksis og projektarbejde. Legen med robotter, mikroskoper og 3D printere dykker ned i begreber som fejlmodighed, makermentalitet og early numeracy.

Mere om dagtilbudskonferencen

På konferencen vil der også være fokus på en lang række andre emner relateret til dagtilbudsopgaven i lyset af den nye dagtilbudslov som f.eks. læringsledelse og social mobilitet. KL's dagtilbudskonference henvender sig til både politikere, ledere og praktikere. Alle med interesse og funktion indenfor dagtilbudsområdet opfordres derfor til at deltage.

Læs mere om konferencen, se det endelig program og tilmeld dig her.

Annonce

Annonce

Annonce