Indhold

12.03.18 14:45

KL inviterer til partnerskab om morgendagens folkeskole med fokus på it

Det er nu muligt at tilmelde sig KL's toårige partnerskab om morgendagens folkeskole med fokus på it.

Hvordan kan kommunerne på skoleområdet være på forkant med og imødegå udfordringer og udnytte muligheder ved den digitale udvikling? Det vil KL gerne invitere alle kommuner til at indgå i et toårigt partnerskab om.

De kommende år bevæger vi os på mange måder ud i ukendt terræn. Først og fremmest fordi den teknologiske udvikling til stadighed går hurtigere. Det påvirker hverdagen og arbejdslivet, og det har stor betydning for kommunerne. Vores børn kommer til at lære på helt nye måder. Og når de bliver ældre, kommer de til at gå på arbejde på måder, vi har svært ved at forestille os i dag. Flere internationale rapporter peger på, at der vil opstå et gab mellem de borgere, der har kompetencerne til at begå sig i et højteknologisk samfund, og dem der ikke har.

Partnerskabets formål

Formålet med partnerskabet er at løfte i fællesskab og sikre sparring, videndeling og inspiration på tværs af kommunerne. Samtidig sikres tilgang til aktuel viden fra national og international forskning om den digitale udvikling og nye teknologiers betydning for børn og unges læring, trivsel og udvikling.

Partnerskabet skal støtte kommunerne i at udvikle strategi på området med henblik på at styrke læring, trivsel og udvikling for børn og unge og sikre et øget politisk fokus på it. Det konkrete indhold, mål og succeskriterier defineres af deltagerne i partnerskabet i samarbejde med KL og er ikke fuldt ud fastlagt på forhånd.

Partnerskabets indhold

Partnerskabet består af en basisdel for alle deltagende kommuner. Basisdelen vil have et bredt fokus på arbejdet med it og morgendagens folkeskole i forhold til politiske målsætninger, forvaltning, skoleledelser, pædagogisk personale og samarbejde med forældre.

Udover basisdelen deltager de tilmeldte kommuner inden for prisen i ét netværk. Der er mulighed for at tilkøbe deltagelse i flere netværk. I netværkene får kommunerne mulighed for at arbejde i dybden med de forskellige temaer og udfordringer, som den enkelte kommune ønsker at sætte yderligere fokus på.

Læs mere om partnerskabet og tilmelding her.

 

Annonce

Annonce

Annonce