Indhold

26.10.12 08:55

KL beklager centralistisk tilgang i tilsynsreform

KL beklager centralistisk tilgang i tilsynsreform
KL noterer sig, at der er indgået en bred politisk aftale om en reform af kommunernes arbejde med at godkende og føre tilsyn med opholdssteder for anbragte børn og unge.

Men KL beklager, at man har valgt en centralistisk model, hvor tilsynet samles i fem store enheder, og frygter, det vil gå ud over nærheden og kvaliteten.

Se også

"Det er positivt, at tilsyns- og godkendelsesopgaven fastholdes på kommunale hænder. Men som KL påpegede, allerede da regeringen lagde sit forslag frem, er det ærgerligt, at vi nu får nogle meget store administrative enheder, hvor vi mister nærheden,” siger KL’s formand Erik Nielsen.

”Det er helt afgørende, at de erfaringer, der høstes gennem tilsynet, slår bedst muligt igennem i kommunernes praksis og dermed komme alle til gode. Det havde man meget lettere kunne sikre med 10-15 enheder. Det er derfor ærgerligt, at vi nu kun får fem meget store enheder, hvor det bliver meget sværere, at sikre den løbende kontakt og dialog, der skal være mellem tilsynskommunerne og de øvrige kommuner”.

KL’s formand glæder sig over, at der med aftalen stilles skærpede krav til tilbuddenes faglighed, gennemsigtighed og professionalisme. Desuden er det godt, at staten påtager sig et klart ansvar, når det gælder systematisk opbygning af viden og etableringen af klare faglige retningslinjer for tilsynets arbejde.

 ”Uanset hvor meget vi ønsker det, så kan ingen administrativ reform sikre, at alle ulykkelige børnesager forsvinder. Men jeg vil gerne understrege, at vi i kommunerne nu går aktivt ind i arbejdet med at opbygge de nye tilsynsenheder, og vi vil kæmpe alt hvad, vi kan for, at det kommer til at gøre en positiv forskel for de udsatte børn, unge og voksne, som det hele drejer sig om" siger Erik Nielsen.

Yderligere oplysninger i KL hos pressechef Jonas Heltberg, 3370-3333, jhe@kl.dk

Annonce

Annonce

Annonce