Indhold

26.09.12 11:22

KL: Mange positive ting i tilsynsreform

KL: Mange positive ting i tilsynsreform
KL er positiv over for store dele af regeringens forslag om en reform af kommunernes arbejde med at godkende og føre tilsyn med opholdssteder for anbragte børn og unge.

KL finder det dog meget beklageligt, at man samler tilsynsopgaven i fem store enheder, og frygter, det vil gå ud over nærheden og kvaliteten.

”Der er mange positive elementer i regeringens udspil. Det er positivt, at man vil præcisere, hvilke faglige krav der skal opfyldes for at blive godkendt som anbringelsestilbud, og hvad tilsynet i praksis skal indeholde. Reglerne er i dag meget uklare på dette punkt, og det skal der rettes op på, hvis vi skal styrke kvaliteten af arbejdet med at godkende og føre tilsyn,” siger KL's formand Erik Nielsen.

Regeringens udspil indebærer, at kommunerne opdeles i fem geografiske områder. I hvert af de fem områder udpeges en kommune, der får myndighedsansvaret for at godkende og føre tilsyn med plejefamilier, opholdssteder, døgninstitutioner samt botilbud til voksne.

”Det er fornuftigt, at man fastholder tilsyn og godkendelse med en kommunal forankring. Men jeg synes, det er ærgerligt, at vi nu får nogle meget store og tunge administrative enheder, hvor vi mister nærheden. Det bliver en vigtig opgave for tilsynet at sikre, at de erfaringer, der høstes gennem tilsynet, skal komme alle til gode. Derfor havde det været langt bedre med 10-15 enheder, hvor man nemmere kunne sikre, at erfaringerne slår bedst muligt igennem i kommunernes praksis”.

”Med fem meget store enheder bliver det vanskeligere at sikre den løbende kontakt, der skal være mellem tilsynskommunerne og de øvrige kommuner. Desværre fremgår det ikke af regeringens udspil, hvordan samspillet mellem tilsynskommunen og de øvrige kommuner skal tilrettelægges. Det ser vi derfor frem til en nærmere drøftelse af med ministeren,” siger Erik Nielsen.

”Det skal dog ikke skygge for, at vi i kommunerne ser frem til at opbygge de nye tilsynsenheder og føre reformen ud i livet, til gavn for de anbragte børn og unge. Det er deres ve og vel mere end noget andet, der ligger os på sinde,” siger Erik Nielsen.

Yderligere oplysninger i KL hos pressechef Jonas Heltberg, 3370-3333, jhe@kl.dk

Yderligere materiale

Annonce

Annonce

Annonce